Dekanat

W tej części serwisu znajdziesz informację na temat parafii należącyh do naszego Dekanatu.

Historia parafii Otwock Świder

Wezwanie parafii związane jest z wczesnym na tym terenie kultem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, rozwijanym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy, a potem Instytut Terezjański, który ma swoją placówkę blisko kościoła. To właśnie tutaj w latach dwudziestych powstawały Młodzieżowe Kółka Terezjanek, które rozszerzyły się niemal po całej Polsce Osada powstała w 1879 roku w wyniku …

Parafia św. Jana Chrzciciela

JÓZEFÓW-MICHALIN Parafia Świętego Jana Chrzciciela 05-410 Józefów ul. Kasprowicza 2  

Parafia św. M. M. Kolbego

JÓZEFÓW-BŁOTA Parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 05-410 Józefów ul. Ks. W. Malinowskiego 34  

Historia parafii Otwock Kresy

Osada powstała na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach, które po uwłaszczeniu otrzymali chłopi z Nadbrzeża i Kępy Nadbrzeskiej. Należy do miasta od 1932 roku. Parafię erygował Kardynał Stefan Wyszyński dnia 21 września 1978 roku z części parafii św. Wincentego w Otwocku. Początki parafii sięgają 1934 roku, kiedy Ks. Ludwik Wolski, ówczesny proboszcz parafii …

Historia parafii Otwock Wielki

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk dnia 25 marca 1999 roku z części parafii Karczew, a pierwszym proboszczem mianował Ks. Bogdana Sankowskiego. Otwock Wielki zwany czasami Starym Otwockiem jest kolebką dzisiejszego miasta Otwock, gdyż to on dał nazwę stacji kolejowej i całej okolicy uzdrowiskowej, która była zaczątkiem miasta. Miejscowość jest wzmiankowana już w 1407 roku. Od …

Historia parafii w Celestynowie

Parafię w Celestynowie erygowano dnia 13 sierpnia 1929 roku z części parafii Kołbiel, należącej wówczas do dekanatu praskiego. Nazwa miejscowości pochodzi od Celestyny, córki właściciela majątku Leopolda Polakiewicza. Najstarszą osadą Celestynowa jest Radzin, który powstał w 1833, a jego właścicielem był Leopold Radziński. Miejscowość rozwinęła się w związku z budową kolei nadwiślańskiej, przyczynili się do …

Historia parafii w Karczewie

Parafia w Karczewie istnieje najprawdopodobniej od 1541 roku. Niektórzy datują jej powstanie na 1488 rok a nawet XIII wiek. Należała do diecezji poznańskiej i dekanatu czerskiego. Rodzina Karczewskich założyła wieś Karczewo, stanowiącą część dóbr otwockich i zbudowała drewniany kościół p.w. Św. Bartłomieja i Św. Wita. W 1548 roku za zgodą Zygmunta I, Jan i Franciszek …

Kościół w Parafii Otwock Kresy

Świątynia Otwock Kresy to budowla murowana, kryta blachą miedzianą. W prezbiterium znajduje się tryptyk przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, Św. Wojciecha i Św. Stanisława BM, dzieło Jerzego Machaja z 1983 roku, pod nim orzeł i tabernakulum. Na marmurowym ołtarzu ofiarnym umieszczone są po obu stronach płaskorzeźby Jerzego Machaja. Jest tu także mniejszy ołtarz ofiarny. Świątynia …

Parafia Otwock Wielki

Otwock Wielki Parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej 05-480 Karczew, Otwock Wielki ul. Zamkowa 45a, Gmina Karczew, Powiat Otwock

Parafia Otwock-Kresy

twock – Kresy Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski 05-400 Otwock,ul. Czerska 21 Gmina Otwock, Powiat Otwock

Parafia Otwock-Ługi

Parafię erygował Kard. Józef Glemp w 1989 roku. Pierwsza tymczasowa kaplica p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego, którą dnia 21 grudnia 1988 roku poświęcił Bp Stanisław Kędziora, w kilka dni później spłonęła doszczętnie. Przyczyn pożaru nigdy nie ustalono. Otwock – Ługi Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego 05-400 Otwock, ul. Ługi 58a Gmina Otwock, Powiat Otwock

Parafia Otwock-Swider

Osada Świder powstała w 1879 roku z parcelacji folwarku Anielin a tereny nad rzeką Świder kupił Michał Elwiro Andriolli i założył osadę letniskową Brzegi. Oryginalne drewniane wille, których budowę zapoczątkował Andriolli, dały początek stylowi zwanemu nadświdrzańskim lub świdermajer, który rozpowszechnił się na całej linii otwockiej. Wezwanie parafii związane jest z kultem św. Teresy rozwijanym przez …

Parafia Stara Wieś

Stara Wieś Parafia p.w. Matki Bożej Anielskiej 05-430 Celestynów, Stara Wieś, ul. Kościelna 2 Gmina Celestynów, Powiat Otwock

Parafia w Celestynowie

Celestynów Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 05-430 Celestynów, Plac Kardynała Wyszyńskiego 3 Gmina Celestynów, Powiat Otwocki  

Parafia w Karczewie

Karczew Parafia p.w. Św. Wita 05-480 Karczew, ul. Ks. Żaboklickiego 12 Gmina Karczew, Powiat Otwock

Historia parafii Otwock Ługi

Osada powstała na początku XX wieku. Nazwę zawdzięcza rozległym i podmokłym terenom, które dawniej rozciągały się między Otwockiem i Karczewem. Włączono ją do miasta w 1932 roku. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego i o lokalizację nowego kościoła, podjął ks. Włodzimierz Jabłonowski, proboszcz parafii Otwock Kresy w 1986 roku. Starania o utworzenie nowej parafii zostały …

Krótki opis naszej Diecezji

W 1992 roku Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał reorganizacji Diecezji i Prowincji Kościelnych w Polsce. Jedną z trzynastu nowoutworzonych diecezji w Polsce była Diecezja Warszawsko-Praska, którą utworzono z wydzielonego terytorium Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Płockiej. Diecezja ta należy do najmniejszych w kraju, obejmuje obszar 3.300 km2, co stanowi nieco ponad 1% …

Rys historyczny Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Geograficzno-etnograficzne pojęcie Mazowsza Wschodniego nie pokrywa się dokładnie z terenem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pojęcie Mazowsze Wschodnie jest niezwykle ważne, bo ukazuje podział Mazowsza, poprzez Wisłę, który niewątpliwie istnieje. Od stuleci istniały duże różnice w rozwoju na niekorzyść obszarów wschodnich. Różnice te miały swój początek w podziale na tereny żyzne i ubogie rolniczo.