Historia Parafii

1901 – w Emilianowie mieszkańcy wsi w miejscowościach: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica, Jarosław, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białki, Józefów i Michalin, należących do powiatu warszawskiego i nowomińskiego, guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, powołali Komitet Budowy Kościoła. Staraniem komitetu zorganizowano środki finansowe, przygotowano grunt, a wkrótce komitet otrzymał od biskupa zezwolenie na budowę świątyni.

12 listopada 1902 – rozpoczęto prace budowlane. Kościół wybudowano w stylu gotyku nadwiślańskiego według projektu architekta Jana Białego.

27 sierpnia 1905 – ksiądz biskup Kazimierz Ruszkiewicz poświęcił świątynię, w której dojeżdżający księża mogli sprawować posługę duszpasterską.

22 września 1909 – staraniem Rady Gospodarczej Kościoła rozpoczęto budowę plebani.

2 października 1919 – ksiądz Mieczysław Królak na stałe zamieszkał na plebani.

1 listopada 1919 – arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski swoją decyzją powołał nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie – Emilianowie, a pierwszym proboszczem został ksiądz Mieczysław Królak.

26 sierpnia 1921 – w parafialnych uroczystościach odpustowych brał udział ksiądz kardynał Aleksander Kakowski.

1925 – świątynia została wyposażona w organy i drewnianą ambonę.

21-28 sierpnia 1926 – w parafii odbyły się pierwsze misje święte, a na ich zakończenie przybył ksiądz biskup Stanisław Gall, który przeprowadził również pierwszą wizytację kanoniczną parafii i kościoła.

1934 – ksiądz Jan Makowski został mianowany nowym proboszczem. Wkrótce rozpoczął tynkowanie kościoła.

1934 – nastąpił podział parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W północnej jej części powstała parafia w Falenicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1 października 1947 – ksiądz Wincenty Malinowski został mianowany nowym proboszczem.

Lipiec 1948 – rozpoczęto prace związane z grodzeniem murem ceglanym cmentarza grzebalnego i cmentarza przykościelnego oraz prace związane z budową drogi i chodnika z kościoła na cmentarz grzebalny.

1951 – odnowiono i pomalowano całą świątynię.

1956 – zainstalowano nagłośnienie kościoła.

21 – 28 czerwca 1959 – pod hasłem „Któż jak Bóg” odbyły się w parafii misje święte.

14 – 21 września 1969 – pod hasłem „Bóg jest miłością” odbyły się w parafii misje święte.

1971 – ufundowano witraże.

6 – 14 września 1979 – pod hasłem „Jezu ufamy Tobie” odbyły się w parafii misje święte.

1981 – rozpoczęto budowę nowego kościoła, a dekret prymasa Polski z 24.10.1982 ustanowił w kolonii Błota duszpasterski ośrodek rektorski pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego. Nastąpił podział parafii.

1982 – zmarł ksiądz proboszcz Wincenty Malinowski.

1982 – ksiądz Zbigniew Gaszkowski został mianowany nowym proboszczem.

28 kwietnia – 6 maja 1984 – pod hasłem „Tak Bóg umiłował świat” odbyły się w parafii misje święte.

październik 1984 – rozpoczęto prace ziemne w związku z rozbudową świątyni.

1985 – powiększono cmentarz grzebalny.

17 listopada 1985 – ksiądz biskup Jerzy Modzelewski poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę świątyni.

24 grudnia 1985 – do użytku wiernych oddano dolny kościół.

24 grudnia 1988 – po raz pierwszy w nowym kościele odbyła się Pasterka.

lutym 1992 – zakończono prace związane z ogrzewaniem świątyni.

17 lipca 1994 – poświęcono krzyż i plac pod budowę kaplicy, kościoła i domu parafialnego w Michalinie. Nastąpił podział parafii. Powstała parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

lipiec 1994 – ksiądz Ludwik Antolak został mianowany nowym proboszczem.

1995 – oddano do użytkowania nową plebanię.

1995 – ukazał się pierwszy numer coniedzielnego biuletynu parafialnego.

1 – 9 marca 1997 – pod hasłem „W krzyżu zbawienie” odbyły się w parafii misje święte.

27 luty – 6 marca 2005 – pod hasłem „Przyjdźcie do mnie wszyscy” odbyły się w parafii misje święte.

4 września 2005 – Abp Sławoj Leszek Głódź dokonał konsekracji nowego ołtarza i nowej części kościoła.

26 grudnia 2006 – zmarł ksiądz proboszcz Ludwik Antolak.

9 stycznia 2007 – ksiądz Kazimierz Gniedziejko został mianowany nowym proboszczem.

marzec 2007 – powstała parafialna strona internetowa.

2007 – Inwentaryzacja (komputerowa) cmentarza i wydanie książki o cmentarzu.

2008 – 2009 – Wykonano parkingi przy plebanii i kościele oraz liczne wewnętrzne chodniki.

2009 – Wykonano ogród wokół plebani i częściowo przy kościele, bardzo liczne nasadzenia.

30 sierpnia 2009 – Odpust i obchody 90 – lecia parafii. Sumę Odpustową odprawił ks. prof. Marek Starowieyski, po niej Pierwszy Parafialny Festyn Rodzinny (organizowany od tego czasu corocznie).

2010 – Zorganizowano fundację (trzech rodzin) figury św. Józefa z brązu. Ze składek wiernych ufundowano pomnik Jana Pawła II z brązu. Wykonano ławki (33 szt.) przed kościołem – z granitu i drewna olchowego. Wykonano remont generalny organów z zakupem nowej (włoskiej) dmuchawy.

17 października 2010 – bp Stanisław Kędziora, sufragan warszawsko-praski uroczyście wprowadził do świątyni relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, a po Mszy św. poświęcił figurę bł. Jana Pawła II.

kwiecień 2011 – Rozebrano starą plebanię.

13 listopada 2011 – Odsłonięto przy kościele tablicę poświęconą pamięci Polaków, którzy zostali zamordowani przez sowietów w 1940 r. (m.in. w Katyniu) oraz pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

18 marca 2012 – Abp Henryk Hoser SAC dokonał poświęcenia nowo przygotowanych kaplic w kościele: patriotyczno-historycznej bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i Miłosierdzia Bożego.

Projekty ich wykonała pracownia Ars Antiqua Bogusławy i Janusza Sobczyk z Warszawy, a realizację powierzono włoskiej pracowni artysty Luciano Padovaniego z Sega. Obrazy: „Chrystus Miłosierny” oraz „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko”  zostały namalowane przez Krzysztofa Buczaka – artystę z Węgrowa. Relikwiarz bł. Jerzego znalazł swoje miejsce w kaplicy w tzw. Słupie milowym, wytyczającym nam drogę do nieba.

2 marca 2013 –  Abp Henryk Hoser SAC w obecności gościa z Afryki abpa Corneliusa Esua metropolity Archidiecezji Bamenda w Kamerunie i z udziałem wielu kapłanów uroczyście poświęcił dolny kościół.

Został on wykończony wg projektu arch. Marka Przepiórki. W ołtarzu głównym znalazł się namalowany na desce obraz MB Częstochowskiej. Jest datowany na początek XX wieku. Został znaleziony na zapleczu w bardzo złym stanie, ale pod fachową ręką artysty plastyka Tadeusza Molgi – magistra konserwacji dzieł sztuki, zyskał drugie życie.

Ołtarz główny (przedsoborowy) wykonała pracowni ZAKOR (pp. Zaczek). Zostały w nim umieszczone relikwie św. Donata i św. Felicyty, o których znajdujemy zapiski w kronice z 1965 roku. Tabernakulum i lichtarze wykonał artysta plastyk Tomasz Siemierzewicz z Legionowa. W dolnej zakrystii umieszczono piękną, gotycką kredencję z lat 20 – tych lub 30 – tych XX wieku. Zachowała się w bardzo złym stanie, ale w pracowni konserwatorskiej  Marka Czopa w Leżajsku zyskała nie tylko nowe życie, ale wręcz drugą młodość.