Historia Parafii

1901 – w Emilianowie mieszkańcy wsi w miejscowościach: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica, Jarosław, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białki, Józefów i Michalin, należących do powiatu warszawskiego i nowomińskiego, guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, powołali Komitet Budowy Kościoła. Staraniem komitetu zorganizowano środki finansowe, przygotowano grunt, a wkrótce komitet otrzymał od biskupa zezwolenie na budowę świątyni.

12 listopada 1902 – rozpoczęto prace budowlane. Kościół wybudowano w stylu gotyku nadwiślańskiego według projektu architekta Jana Białego.

27 sierpnia 1905 – ksiądz biskup Kazimierz Ruszkiewicz poświęcił świątynię, w której dojeżdżający księża mogli sprawować posługę duszpasterską.

22 września 1909 – staraniem Rady Gospodarczej Kościoła rozpoczęto budowę plebani.

2 października 1919 – ksiądz Mieczysław Królak na stałe zamieszkał na plebani.

1 listopada 1919 – arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski swoją decyzją powołał nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie – Emilianowie, a pierwszym proboszczem został ksiądz Mieczysław Królak.

26 sierpnia 1921 – w parafialnych uroczystościach odpustowych brał udział ksiądz kardynał Aleksander Kakowski.

1925 – świątynia została wyposażona w organy i drewnianą ambonę.

21-28 sierpnia 1926 – w parafii odbyły się pierwsze misje święte, a na ich zakończenie przybył ksiądz biskup Stanisław Gall, który przeprowadził również pierwszą wizytację kanoniczną parafii i kościoła.

1934 – ksiądz Jan Makowski został mianowany nowym proboszczem. Wkrótce rozpoczął tynkowanie kościoła.

1934 – nastąpił podział parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W północnej jej części powstała parafia w Falenicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1 października 1947 – ksiądz Wincenty Malinowski został mianowany nowym proboszczem.

Lipiec 1948 – rozpoczęto prace związane z grodzeniem murem ceglanym cmentarza grzebalnego i cmentarza przykościelnego oraz prace związane z budową drogi i chodnika z kościoła na cmentarz grzebalny.

1951 – odnowiono i pomalowano całą świątynię.

1956 – zainstalowano nagłośnienie kościoła.

21 – 28 czerwca 1959 – pod hasłem „Któż jak Bóg” odbyły się w parafii misje święte.

14 – 21 września 1969 – pod hasłem „Bóg jest miłością” odbyły się w parafii misje święte.

1971 – ufundowano witraże.

6 – 14 września 1979 – pod hasłem „Jezu ufamy Tobie” odbyły się w parafii misje święte.

1981 – rozpoczęto budowę nowego kościoła, a dekret prymasa Polski z 24.10.1982 ustanowił w kolonii Błota duszpasterski ośrodek rektorski pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego. Nastąpił podział parafii.

1982 – zmarł ksiądz proboszcz Wincenty Malinowski.

1982 – ksiądz Zbigniew Gaszkowski został mianowany nowym proboszczem.

28 kwietnia – 6 maja 1984 – pod hasłem „Tak Bóg umiłował świat” odbyły się w parafii misje święte.

październik 1984 – rozpoczęto prace ziemne w związku z rozbudową świątyni.

1985 – powiększono cmentarz grzebalny.

17 listopada 1985 – ksiądz biskup Jerzy Modzelewski poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę świątyni.

24 grudnia 1985 – do użytku wiernych oddano dolny kościół.

24 grudnia 1988 – po raz pierwszy w nowym kościele odbyła się Pasterka.

lutym 1992 – zakończono prace związane z ogrzewaniem świątyni.

17 lipca 1994 – poświęcono krzyż i plac pod budowę kaplicy, kościoła i domu parafialnego w Michalinie. Nastąpił podział parafii. Powstała parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

lipiec 1994 – ksiądz Ludwik Antolak został mianowany nowym proboszczem.

1995 – oddano do użytkowania nową plebanię.

1995 – ukazał się pierwszy numer coniedzielnego biuletynu parafialnego.

1 – 9 marca 1997 – pod hasłem „W krzyżu zbawienie” odbyły się w parafii misje święte.

27 luty – 6 marca 2005 – pod hasłem „Przyjdźcie do mnie wszyscy” odbyły się w parafii misje święte.

4 września 2005 – Abp Sławoj Leszek Głódź dokonał konsekracji nowego ołtarza i nowej części kościoła.

26 grudnia 2006 – zmarł ksiądz proboszcz Ludwik Antolak.

9 stycznia 2007 – ksiądz Kazimierz Gniedziejko został mianowany nowym proboszczem.

marzec 2007 – powstała parafialna strona internetowa.

2007 – Inwentaryzacja (komputerowa) cmentarza i wydanie książki o cmentarzu.

2008 – 2009 – wykonano parkingi przy plebanii i kościele oraz liczne wewnętrzne chodniki.

Jesień 2009 – wykonano ogród wokół plebani i częściowo przy kościele, bardzo liczne nasadzenia.

30 sierpnia 2009 – podczas Uroczystości Odpustowych obchodzono 90 – lecie parafii. Sumę Odpustową odprawił ks. prof. Marek Starowieyski, po niej odbył się pierwszy Parafialny Festyn Rodzinny (organizowany od tego czasu corocznie).

w roku 2010 – zorganizowano fundację (cztery rodziny figury św. Józefa i Jezusa z brązu. Ze składek wiernych ufundowano też pomnik św. Jana Pawła II z brązu. Autorem obu rzeźb jest artysta plastyk Tomasz Siemierzewicz z Legionowa.

20 marca 2010 – abp Henryk Hoser SAC udzielił sakramentu Bierzmowania i poświęcił figurę Jezusa i św. Józefa.

październik 2010 – ukazał się pierwszy numer parafialnego miesięcznika Nasz Józefów.

17 października 2010 – bp Stanisław Kędziora, sufragan warszawsko-praski uroczyście wprowadził do świątyni relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, a po Mszy św. poświęcił pomnik św. Jana Pawła II.

kwiecień 2011 – rozebrano starą plebanię.

13 listopada 2011 – odsłonięto przy kościele tablicę poświęconą pamięci Polaków, którzy zostali zamordowani przez sowietów w 1940 r. (m.in. w Katyniu) oraz pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

29 stycznia 2012 – abp Marek Solczyński (były wikariusz naszej parafii) odprawił Mszą św. prymicyjną. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 2012 w bazylice św. Piotra na Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI, który mianował go nuncjuszem w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie.

18 marca 2012 – abp Henryk Hoser SAC dokonał poświęcenia nowo przygotowanych kaplic w kościele: patriotyczno-historycznej bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Miłosierdzia Bożego.

Projekty wykonała pracownia Ars Antiqua Bogusławy i Janusza Sobczyków z Warszawy, a realizację powierzono włoskiej pracowni artysty Luciano Padovaniego z Sega. Obrazy: „Chrystus Miłosierny” oraz „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko”  zostały namalowane przez Krzysztofa Buczaka – artystę z Węgrowa. Relikwiarz bł. Jerzego znalazł swoje miejsce w kaplicy w tzw. Słupie milowym, wytyczającym nam drogę do nieba.

2 marca 2013 –  abp Henryk Hoser SAC w obecności gościa z Afryki abpa Corneliusa Esua metropolity Archidiecezji Bamenda w Kamerunie i z udziałem wielu kapłanów uroczyście poświęcił dolny kościół.

Został on wykończony wg projektu arch. Marka Przepiórki. W ołtarzu głównym znalazł się namalowany na desce obraz MB Częstochowskiej. Jest datowany na początek XX wieku. Został znaleziony na zapleczu w bardzo złym stanie, ale pod fachową ręką artysty plastyka Tadeusza Molgi – magistra konserwacji dzieł sztuki, zyskał drugie życie.

Ołtarz główny (przedsoborowy) wykonała pracowni ZAKOR (pp. Zaczek). Zostały w nim umieszczone relikwie św. Donata i św. Felicyty, o których znajdujemy zapiski w kronice z 1965 roku. Tabernakulum i lichtarze wykonał artysta plastyk Tomasz Siemierzewicz z Legionowa. W dolnej zakrystii umieszczono piękną, gotycką kredencję z lat 20 – tych lub 30 – tych XX wieku. Zachowała się w bardzo złym stanie, ale w pracowni konserwatorskiej  Marka Czopa w Leżajsku zyskała drugą młodość.

 

6/7 lipca 2013 – parafię nawiedziła Matka Boża w figurze Loretańskiej pielgrzymującej po parafiach naszej diecezji.

26 sierpnia 2013 – pożegnano w czasie odpustu parafialnego wikariuszy ks. Jacka Skoczylasa i ks. Adama Banaszka, a 1 września 2013 rozpoczął posługę duszpasterską wikariusz ks. Tomasz Połomski.

15 grudnia 2013 – biskup Rafał Markowski (pochodzący z naszej parafii) odprawił Mszę św. prymicyjną. Święcenia biskupie przyjął 7 XII 2013 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Mianowany przez papieża biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej.

19 marca 2014 – bp Marek Solarczyk poświęcił plac budowy Domu św. Józefa.

27 sierpnia 2014 – ks. Tomasz Połomski zastąpił ks. Pawła Czeluścińskiego.

22/23 września 2014 – zmarł ks. kan. Stanisław Wawrzyniak, który przez ponad 4 lata pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii.

19 – 21 listopada 2014 – Przeżywano nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła, pochodzącej z sanktuarium w Monte Sant’ Angelo.

15 marca 2015 – edycja tysięcznego numeru Biuletynu Niedzielnego,

13 marca 2016 – wizytacja kanoniczna parafii przez bpa Marka Solarczyka, w ramach której do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło kilkudziesięciu młodych parafian.

2 maja 2016 w ramach obchodów w parafii 1050 rocznicy Chrztu Polski, po Mszy św. w kościele nastąpiła uroczysta procesja z lampionami i flagami narodowymi nad Świder. Tam Nabożeństwo Światła i Wody z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz błogosławieństwem flag narodowych.

26 maja 2016 – po raz pierwszy na Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa został ułożony piękny dywan kwiatowy.

29 maja 2016 – została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za 25 lat działalności Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskiego w Józefowie.

20 – 25 lipca 2016 – gościnny pobyt w parafii 88 osobowej grupy młodzieży z Hiszpanii w ramach Światowych Dni Młodzieży.

1 października 2016 – powołanie Parafialnego zespołu Caritas.

3 marca 2017 – abp Henryk Hoser SAC, w uroczystość patronalną miasta, udzielił Sakramentu Bierzmowania i poświęcił Dom św. Józefa, wybudowany w latach 2014 – 17.

27 – 28 listopada 2017 – parafię nawiedziła Maryja w peregrynującym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

6 maja 2018 – pochodzący z naszej parafii neoprezbiter ks. Maciej Krzywiński SAC odprawił Mszę św. prymicyjną.

20 maja 2018 – odbyła się w naszym kościele inauguracja XXXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2018”,

27 sierpnia 2018 – rozpoczęto generalny remont świątyni parafialnej w ramach którego zaplanowano wymianę wszystkich okien w nowej części kościoła, naprawę tynków oraz ocieplenie i wymianę pokrycia dachowego.

2 września 2018 – ks. Mateusz Szewczyk zastąpił ks. Tomasza Połomskiego.

16 września 2018 – odbyła się przy parafii wielka akcja krwiodawstwa pod hasłem „100 Litrów Krwi na Stulecie Niepodległości”. W jej wyniku w ciągu jednej niedzieli zebrano ponad 111 litrów krwi.

28 października 2018 – na placu przy kościele, w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości naszej Ojczyzny, odbył się kolejny – VIII Piknik Patriotyczny

1 stycznia 2019 – z racji rozpoczęcia roku obchodów 100-lecia istnienia naszej parafii ukazał się kolorowy kalendarz z krótką historią parafii oraz kalendarium wydarzeń związanych tymi obchodami.

6 marca 2019 – z środę popielcową zmarł ks. Leszek Szwedkowicz, który jako rezydent przez ponad 21 lat pomagał w duszpasterstwie parafii.

11 – 19 maja 2019 – w ramach obchodów 100 – lecia parafii, odbyły się Jubileuszowe Misje, prowadzone przez Misjonarzy św. Rodziny ze Świdra.