Cmentarz parafialny w Józefowie

CMENTARZ PARAFIALNY W JÓZEFOWIE jest usytułowany u zbiegu ulic Wawerskiej i Kopernika.

Biuro zarządu cmentarza znajduje się w kancelarii

Parafii p.w. MB Częstochowskiej w Józefowie, ul. 3 Maja 81A.

Kancelaria jest czynna: pon. – pt. 9:00 – 10:45 oraz 16:00 – 17:45 oraz sob. 9:00 – 10:45 .

Telefon w czasie pracy kancelarii (+48) 22 789 21 05,  e-mail: parafia@parafiajozefow.pl

WYSZUKIWARKA GROBÓW

Tu sprawdzisz dane konkretnego grobu
Wpisz kilka liter nazwiska pochowanej osoby:

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Bez kategorii
Filmy
Galeria
Galeria 2013
Intencje
Krwiodawstwo
Ogłoszenia
Ogłoszenia archiwalne
Pielgrzymki
Różne wpisy
Ryt Nadzwyczajny
Schola Dzieci Bożych
Slajdy
Strona główna
Wykłady papieskie

Uwaga, wersja testowa.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JÓZEFOWIE

Cmentarz jest miejscem świętym

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Józefowa;

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;

3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;

4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich;

5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych;

6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;

7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w zarządzie cmentarza. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach;

8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm i szer. 130 cm;

9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;

10. Obowiązuje zakaz stawiania ławek, wykonywania rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane;

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.

(Dz. U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

UWAGA!

W kartotece naszego cmentarza brak jest informacji o opiekunach wielu grobów oraz o dacie wnoszonych opłat. Zobowiązujemy opiekunów tych grobów do niezwłocznego zgłoszenia się do kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą (jeśli zachowały się) potwierdzenia wniesionych opłat. Kartki z taką informacją pojawiły się na tych grobach w październiku 2012 roku i w kwietniu 2013 r. Ewentualną opłatę za użytkowanie cmen­tarza można będzie wnieść przelewem po uprzed­nim skontaktowaniu się (telefon, e-mail) z kancelarią.