Cmentarz

W kartotece naszego cmentarza brak jest informacji o opiekunach wielu grobów oraz o dacie wnoszonych opłat. Zobowiązujemy opiekunów tych grobów do niezwłocznego zgłoszenia się do kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą (jeśli zachowały się) potwierdzenia wniesionych opłat. Kartki z taką informacją pojawiły się na tych grobach w październiku 2012 roku i w kwietniu 2013 r. Ewentualną opłatę za użytkowanie cmen­tarza można będzie wnieść przelewem po uprzed­nim skontaktowaniu się (telefon, e-mail) z kancelarią. Prosimy o zachowanie terminu do końca czerwca 2013 r.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 10.45 oraz 16.00 – 17.45. Telefon w czasie pracy kancelarii 22 789 21 05,  e-mail: parafia@parafiajozefow.pl

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JÓZEFOWIE

Cmentarz jest miejscem świętym

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Józefowa;

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;

3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;

4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich;

5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych;

6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;

7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w zarządzie cmentarza. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach;

8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm i szer. 130 cm;

9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;

10. Obowiązuje zakaz stawiania ławek, wykonywania rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane;

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.

(Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

Biuro zarządu cmentarza znajduje się w kancelarii

Parafii p.w. MB Częstochowskiej w Józefowie, ul. 3 Maja 81A, tel. 022 789 21 05.

Kancelaria jest czynna: pon. – sob. 9:00 – 10:45 oraz 16:00 – 17:45.