Powrót do Dekanat

Krótki opis naszej Diecezji

W 1992 roku Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał reorganizacji Diecezji i Prowincji Kościelnych w Polsce. Jedną z trzynastu nowoutworzonych diecezji w Polsce była Diecezja Warszawsko-Praska, którą utworzono z wydzielonego terytorium Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Płockiej. Diecezja ta należy do najmniejszych w kraju, obejmuje obszar 3.300 km2, co stanowi nieco ponad 1% powierzchni kraju. Ale na tym terenie mieszka prawie 1.2 mln ludzi co stanowi kilka procent ludności Polski i to zapewne zadecydowało o utworzeniu nowej decezji.

Na katedrę został wyznaczony kościół p.w. Św. Floriana na Pradze, konkatedrą została świątynia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Patronka tej świątyni została również ogłoszona patronką nowej Diecezji. (mapka w przygotowaniu)