Powrót do Dekanat

Historia parafii Otwock Wielki

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk dnia 25 marca 1999 roku z części parafii Karczew, a pierwszym proboszczem mianował Ks. Bogdana Sankowskiego. Otwock Wielki zwany czasami Starym Otwockiem jest kolebką dzisiejszego miasta Otwock, gdyż to on dał nazwę stacji kolejowej i całej okolicy uzdrowiskowej, która była zaczątkiem miasta.
Miejscowość jest wzmiankowana już w 1407 roku. Od XVII wieku należała do Bielińskich, którzy z ubogiej szlachty ciechanowskiej wybili się do godności senatorskich a ich dobra ciągnęły się od Karczewa do Garwolina. Pozostał po nich barokowy pałac zbudowany w latach 1693-1703 na sztucznej wyspie według projektu Carlo Ceroniedo lub Tylmana z Gameren i rozbudowany w XVIII w. przez Jakuba Fontanę. To właśnie tu w 1705 roku spotkali się król pruski August II Mocny i car Rosji Piotr Wielki i po raz pierwszy planowali rozbiór Polski. Budynek był rezydencją reprezentacyjną Prezydenta RP. Obecnie, razem z parkiem, jest udostępniony do zwiedzania. Odbywają się tam koncerty plenerowe, w budynku jest kawiarnia.
W roku 1981 zaistniała konieczność lokalizacji w Otwocku Wielkim punktu katechetycznego. Pan Jan Siwek, ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim, przy wydatnym wsparciu ówczesnego proboszcza Karczewa, Ks. Edwarda Święckiego, wystąpił o przydział działki należącej do szkoły na lokalizację wspomnianego obiektu. W październiku 1984 roku przygotowano teren. Projekt architektoniczny opracowała mgr. inż. Anna Zabłocka-Szymańska z Otwocka. Salę katechetyczną poświęcił Bp Kazimierz Romaniuk 12 października 1986. Witraże wykonała pracownia p. Macieja Malickiego i Mirosława Spirowskiego z Otwocka. Kaplicę poświęcił uroczyście Bp Kazimierz Romaniuk dnia 6 grudnia 1987. Stacje Drogi Krzyżowej wykonał i ofiarował dnia 14 listopada 1990 roku p. Krzysztof Łempicki. Pan Roman Suchecki z Wygody ufundował dzwon, kóry odlała ludwisarnia p. Saturnina Skubiszyńskiego, a dnia 7 lipca 1996 poświęcił go Bp Kazimierz Romaniuk. 5 lutego 1998 Biskup Ordynariusz ustanowił tu samodzielny ośrodek duszpasterski.