Powrót do Dekanat

Historia parafii Otwock Świder

Wezwanie parafii związane jest z wczesnym na tym terenie kultem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, rozwijanym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy, a potem Instytut Terezjański, który ma swoją placówkę blisko kościoła. To właśnie tutaj w latach dwudziestych powstawały Młodzieżowe Kółka Terezjanek, które rozszerzyły się niemal po całej Polsce
Osada powstała w 1879 roku w wyniku parcelacji folwarku Anielin, tereny nad rzeką Świder kupił Michał Elwiro Andriolli i załozył osadę letniskową Brzegi. Oryginalne drewniane wille, których budowę zapoczątkował Andriolli, dały początek stylowi zwanemu nadświdrzańskim lub świdermajer, który rozpowszechnił się na linii otwockiej. Od 1952 roku znajduje się w granicach Otwocka.

Teren na którym pobudowany jest kościół i plebania należał do Instytutu Terezjańskiego, który oddał go na potrzeby parafii. Do 1972 roku duszpasterzami byli księża diecezjalni, potem przybyli Misjonarze Świętej Rodziny. Pierwszym posunięciem Misjonarzy było odnowienie i przebudowa kościoła. Ks. Wirgiliusz Jarzyński w 1972 roku rozpoczął starania o budowę świątyni, plebanii i domu katechetycznego. Wykopy pod budowę kościoła według projektu arch. Leszka Klajnerta rozpoczęto dnia 22 października 1981 roku, w tym samym dniu poświęcił także sale katechetyczne. Mury wzniesionej już świątyni poświęcił i pierwszą Mszę Św. w dolnym kościele odprawił Bp Zbigniew Kraszewski dnia 8 września 1985. Świątynię konsekrował Kard. Józef Glemp dnia 30 listopada 1986.