Category: Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 28.02.2021 r. – 2 Niedziela W. Postu

Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy święty czas Wielkiego Postu przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 1700 i 1900 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 21.02.2021 r. – 1 Niedziela W. Postu

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 14.02.2021 r. – 6 Niedziela Zwykła

W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 7.02.2021 r. – 5 Niedziela Zwykła

Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa. Dzisiejsza Niedziela to siódmy miesiąca, a …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 31.01.2021 r. – 4 Niedziela Zwykła

Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 24.01.2021 r. – 3 Niedziela Zwykła

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka III Niedziela zwykła (w tym roku przypadająca 24 stycznia) jest obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do jak najczęstszego czytania Pisma Świętego, które jest dla nas Księgą Życia. Od piątku naszą parafię nawiedza Matka Boża Łaskawa Patronka Warszawy i Strażniczka Polski. Kopia obrazu z kościoła Jezuitów w Warszawie na Starym Mieście pozostanie …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 17.01.2021 r. – 2 Niedziela Zwykła

Dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu, zaś jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 10.01.2021 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 03.01.2021 r. – 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 27.12.2020 r. – Niedziela św. Rodziny

Dzisiaj święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. Ze względu na trwającą pandemię nie możemy zaprosić najstarszych Jubilatów wspólnego życia w małżeństwie. Jednak pary małżeńskie, które pojawią się w …

Kontynuuj czytanie