Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1660-1661)

(procedura w przypadku, gdy ma odbyć się tzw. ślub konkordatowy)

TERMIN ŚLUBU

Narzeczeni powinni wcześniej zarezerwować termin ślubu w kancelarii parafialnej lub w zakrystii (nie rezerwujemy terminu ślubu przez telefon lub mailowo). Narzeczeni zobowiązani są również do tego, aby uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i odbyć spotkania w poradni rodzinnej. Jest obowiązkiem narzeczonych zadbać oto odpowiednio wcześniej.

Wykaz miejsc, gdzie odbywają się nauki na terenie naszej diecezji znajdziecie w pliku katechizacja-przedmalzenska-2024


FORMALNOŚCI KANCELARYJNE cz. I – przynajmniej 3 miesiące przed ślubem

Przed zgłoszeniem się do kancelarii, narzeczeni muszą uzyskać właściwe dokumenty.
• narzeczeni wspólnie udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i stamtąd pobierają zaświadczenie do tzw. ślubu konkordatowego (jest ono ważne 6 m-cy);
• jeżeli któreś z narzeczonych było ochrzczone w innej parafii niż nasza, należy udać się do parafii chrztu i poprosić o metrykę chrztu i bierzmowania, zaznaczając, że jest ona potrzebna do ślubu (od czasu pandemii ważne również 6 m-cy), jeśli jest brak wpisu o bierzmowaniu, należy uzyskać osobne zaświadczenie z parafii, gdzie przyjęło się ten sakrament;
• jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, a ślub chcą zawrzeć w naszym kościele, przynoszą ze swojej parafii (albo od narzeczonego, albo od narzeczonej) zezwolenie na spisanie protokołu – tzw. substytucję. Mogą również wszelkie formalności załatwić w swojej parafii i dostarczyć jedynie licencję;
• powinni przedstawić dokument potwierdzający ich udział w naukach przedślubnych.

Zebrawszy wyżej wymienione dokumenty narzeczeni wspólnie przychodzą do kancelarii, aby spisać protokół i dać na zapowiedzi. Po tym spotkaniu, w dwie najbliższe niedziele wygłaszane są zapowiedzi (w przypadku, gdy jedna ze stron mieszka w innej parafii, ksiądz wystawia prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w tamtej parafii);
Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty.

FORMALNOŚCI KANCELARYJNE cz. II – na 2-3 tygodnie przed ślubem

Do kancelarii narzeczeni przynoszą potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w innej parafii oraz dane świadków: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania.


W DNIU ŚLUBU

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się w zakrystii kościoła na 15 minut przed ślubem, aby podpisać stosowne dokumenty. Przynoszą ze sobą: obrączki, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego z podpisanymi na ostatniej stronie spowiedziami.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

Obrzędy sakramentu małżeństwa

Liturgia sakramentu (teksty do wyboru w obrzędach małżeństwa) CZYTANIA BIBLIJNE ORAZ LITURGIA SAKRAMENTU I. CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU Stworzenie mężczyzny i kobiety Czytanie z Księgi Rodzaju – Rdz 1,26-28.31a Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem”. …