Ogłoszenia duszpasterskie 25.06.2017 r. – 12 Niedziela Zwykła

Tak jak ogłaszaliśmy, gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Justyna Ziębińskiego, który głosi kazania i zbiera ofiary na tacę na budowę kościoła w Warszawie-Kobiałce.

Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego. 

Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiegł końca. Podczas dzisiejszych Mszy św. dziękujmy za wszystko Bogu i prośmy o jego błogosławieństwo na czas wakacyjnego wypoczynku.

Dzisiaj się przy naszym kościele kolejny Dzień Krwiodawstwa i rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Serdecznie zachęcamy do ofiarowania prawdziwego daru serca – własnej krwi oraz jeśli będzie trzeba szpiku, ratującego życie.

We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!

Po Mszy św. wieczornej we wtorek spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Czytaj dalej …

ZMIANY NA CZAS WAKACJI!

Pamiętajmy, że na czas wakacji (lipiec – sierpień) zmienia się układ Mszy św. Codziennie będą odprawiane Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. W niedziele natomiast: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Kancelaria parafialna w tych miesiącach będzie czynna codziennie rano w godz. 9.00 – 10.45 zaś po południu czynna tylko we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 17.45.

INTENCJE MSZALNE 25 czerwca -2 lipca 2017 r.

Niedziela 25.06.    12 Niedziela Zwykła 

7:00     W 40 r. ślubu Anny i Lecha Ołtarzewskch o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla nich i cr.

8:30     W int. pp. Aleksandry i Pawła Bednarek (6 r. ślubu) z prośbą o wszelkie łaski

10:00   + Wandę i Stanisława Chmielewskich

11:30   Dz. błag. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej w r. ur. Haliny

13:00   Za parafian

18:00   + Władysława (m) Bieńko (15 r. śm.) i jego syna Andrzeja (7 r. śm.)

20:00   W int. pp. Tatiany i Ludwika Schuster (12 r. ślubu) z prośbą o wszelkie łaski

Czytaj dalej …

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę, Śladami św. Andrzeja Boboli i wielkich Polaków

 

Janów – Pińsk – Kosów Poleski – Mereczowszczyzna – Różana – Mir

Nieśwież – Zaosie – Jezioro Świteź – Nowogródek – Bieniakonie – Wilno – Troki

Kliknij, aby zobaczyć  program  PAR 2017 BIAŁORUŚ 6 dni ks. Tomasz Połomski Warszawa