Ogłoszenia duszpasterskie 08.12.2019 r. – II Niedziela Adwentu

  • Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.
  • Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.
  • Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna rozpoczyna się codziennie w dni powszednie o godz. 630. Jeszcze raz zachęcamy, aby wszyscy przychodzili z zapalonymi lampionami. W soboty dodatkowa Msza św. Roratnia w rycie trydenckim o godz. 7.30. Podobnie jak rok temu po Roratach od poniedziałku do piątku ks. Proboszcz zaprasza wszystkie dzieci do salki na plebanii na słodką bułkę i kakao.  Kontynuuj czytanie

Wizyta duszpasterska AD 2019/2020 – Program

(W nawiasie podane ilu księży udaje się na konkretną ulicę)

05.12.    Czwartek (3)   Urocza, Wewnętrzna i Klonowa (2), Pogodna (1)

06.12.    Piątek (4)        Szkolna i Skorupki (1), Nowa (2), Kopernika (bez bloków)(1)

07.12.    Sobota (5)       Wąska (bez bloków) 3 Maja (bez bloków) od Falenicy do Kopernika (4), Kościuszki (1)

9.12.      Poniedz. (3)    Ks. Piotra Skargi (2), Kopernika bloki 11a i 13 (1)

10.12.     Wtorek (4)       Wiślana i Korczaka (2), Sosnowa, Parkowa (2),

11.12.     Środa (5)         Westerplatte (1), Teatralna, Uśmiech (2), Słoneczna (2)

12.12.     Czwartek (6)   Górna z blokami i Spokojna (2), Mała (1), Armii Krajowej (2), Zaułek i Cicha (1)

13.12.     Piątek (5)        Lelewela (2), Graniczna (2), Reja z blokami (1)

14.12.     Sobota (6)       ul. Piłsudskiego ( bez bloków) (3), Wawerska (bez bloków) (3)

Kontynuuj czytanie

Intencje mszalne 8 – 15 grudnia 2019 r.

7:00     + Jana Sobstyla (8 greg.)  

7:00     + Annę Buśko (8 greg.)

8:30     + Wiesława Witkowskiego i Andrzeja Podobasa

9:30     Dziękczynna za opiekę M. B. Niepokalanie Poczętej oraz zawierzenie Dariusza i jego trudnych spraw opiece Niepokalanej – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

Dz. błag. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wspólnoty Kobiet „Betania”

W int. Doroty w 29 r. ur. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny

Dz. błag. za Mateusza w 26. r. ur. aby pozwolił prowadzić się Duchowi Świętemu w każdej sytuacji życiowej

O łaskę nawrócenia i opiekę M. Bożej dla dzieci i męża Dariusza

Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski, prowadzenie i opiekę Niepokalanej – int. Izabeli

Za członków Róży Różańcowej Rodziców modlących się za dzieci dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog

+ Mariana Rejmer (m-c po pogrz.)

+ Ryszarda Kabalę (m-c po pogrz.)

+ Piotra Filipowicza (m-c po pogrz.)

+ Ryszarda Krawczyka (m-c po pogrz.)

+ Janusza Wolny (m-c po pogrz.)

+ Bernarda Kokowicza (m-c po pogrz.)

+ Henryka Dudkiewicza od r. Brodowskich

+ Mariannę Bełkowską i jej rodziców: Janinę i Władysława

+ Macieja Sierpińskiego

+ Kazimierza Jankowskiego (r. śm.) oraz Mariannę, Stefana i Eugeniusza

+ Henryka Dudkiewicza

11:30   W int. Marii dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej w następnym roku oraz w int. Marysi Bienieckiej i jej rodziny o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na nowy rok

13:00   Za parafian

18:00   + Tadeusza Tkaczyka (24 r. śm.)

20:00   + Mirosława Cichockiego i jego rodziców

Kontynuuj czytanie

F U N D A C J A O R G A N Ó W

F u n d a c j a     o r g a n ó w

na 100 lat parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie

Sposób realizacji – wpłaty na konto parafii z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego – Fundacja organów”. W ten sposób wpłacający automatycznie ma już potwierdzenie z banku swojej wpłaty na ten cel.

  1. Ponadto każda wpłata powyżej 100 zł zostanie potwierdzona wypisanym podziękowaniem. Jeśli adres ofiarodawcy jest inny niż na wpłacie bankowej, proszę o przesłanie adresu mailem do: proboszcz@parafiajozefow.pl .
  2. Koszt organów – 150 000 zł.

 

Konto bankowe parafii:

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

05-420 Józefów, ul. Ks. Piotra Skargi 24

Numer rachunku PKO BP:

87 1020 1127 0000 1402 0212 0020

Cykl spotkań dotyczących duchowości małżeńskiej: „Małżeństwo na nowo odczytane”.

Zapraszamy na sobotę 23 listopada na godzinę 15.00 do domu św. Józefa na cykl spotkań dotyczących duchowości małżeńskiej: „Małżeństwo na nowo odczytane”. Jak żyć w zgodzie z Jezusem, sobą samym i współmałżonkiem czyli O duchowości małżeńskiej inaczej. W programie konferencja, świadectwo pary małżeńskiej, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem. Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Spotkania adresowane są do małżeństw żyjących w sakramentem małżeństwa a także małżeństw niesakramentalnych. Prosimy o zarezerwowanie ok 2,5 godziny. Informacje u ks. Pawła i na plakatach.

Zobacz plakat Małżeństwo na nowo odczytane

 

Okazja ufundowania Organów do naszego kościoła – przesłanie proboszcza.

Drodzy parafianie i przyjaciele parafii.

na 100 -lecie naszej parafii podejmujemy fundację organów do naszego kościoła.

W kronice naszej parafii znajdujemy zapis: „W 1925 r. mimo ciężkiego kryzysu gospodarczego, kupiono do kościoła ambonę, ogrodzono płotem cmentarz kościelny, powiększono chór dla nowych organów, które ofiarował p. Michał Najemski, miejscowy rzeźnik. Wygrał on na loterii państwowej 15 000 zł i za 5 500 zł kupił ośmiogłosowe organy w firmie Kamińskich na Grochowie”.

Organy nasze niedługo będą miały 100 lat. Mają swoją wartość nie tylko historyczną; mają piękne brzmienie, jednak są za ciche dla naszego kościoła. Są usytuowane na chórze w starym kościele i dźwięk ich jednak nie przechodzi w sposób naturalny do nowej części kościoła. Istnieje potrzeba ufundowania nowych organów, przy zachowaniu dotychczasowych zabytkowych.

Otóż zaistniała okazja zakupu wysokiej klasy czternastogłosowych organów z zagranicy, gdzie kościoły są likwidowane, a wyposażenie jest sprzedawane po cenach wielokrotnie niższych niż rynkowe. Organy te wraz z transportem i złożeniem (uruchomieniem) w naszym kościele kosztują 150 000 zł.

Kontynuuj czytanie

IX PIKNIK PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNY

W ramach obchodów 100-lecia Parafii serdecznie zapraszamy na IX Piknik Patriotyczny, który odbędzie się w niedzielę za tydzień 10 listopada. O godz. 13-stej msza w intencji Ojczyzny, po niej apel pamięci. Tak jak z zeszłym roku, Kapela z Hoovera zaprosi do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych, a strażacy – ochotnicy przygotują grochówkę strażacką. Atrakcje Pikniku będą dostępne od godziny 11-stej do 15-stej. Więcej o nich w gablotach i na stronie internetowej.

Akcja 100 krwidawców na 100 – lecie parafii.

W niedzielę 22 września odbyła się kolejna Akcja krwiodawstwa tym razem pod hasłem „100 krwiodawców na 100 – lecie parafii”. Zgłosiło się 108 ośmiu krwiodawców, krew mogło oddać 92 osoby. Serdecznie dziękujemy za ten dar serca.

Parafia w Józefowie ma już 100 lat!

Na terenie miasta Józefowa funkcjonują obecnie trzy parafie rzymskokatolickie: w Błotach, w Michalinie i w Emilianowie. Parafią-matką dla dwóch parafii w Józefowie oraz dla parafii rzymskokatolickiej w Falenicy jest erygowana w 1919 roku w Emilianowie vel Józefowie parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Kontynuuj czytanie

Następna Niedziela Chleba 24.11.2019 r.

W  NIEDZIELĘ  CHLEBA 27 października  2019 r.  ZEBRALIŚMY

2875 zł 43 gr. na pomoc dla potrzebujących. (suma po opłaceniu Faktury za chleb).

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy chlebie, a przeznaczone na pomoc potrzebującym. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w prace Parafialnego Zespół Caritas.

caritas@parafiajozefow.pl