Ogłoszenia duszpasterskie 23.04.2017 r. – Niedziela Miłosierdzia

  • Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
  • Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 73. Tydzień Miłosierdzia.  Pamiętajmy o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas naszej diecezji.
  • Uroczyste nabożeństwo na zakończenie nowenny do Bożego Miłosierdzia, którą rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, odbędzie się w naszym kościele dzisiaj o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do udziału, również te osoby, które nie brały udziały w nowennie. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.
  • Dzisiaj przy naszym kościele kolejna Akcja Krwiodawstwa i powiązana z nią akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Serdecznie zachęcamy do ofiarowania prawdziwego daru serca – własnej krwi oraz jeśli będzie trzeba szpiku, ratującego życie.
  • Również dzisiaj Parafialna Grupa Charytatywna organizuje Niedzielę Chleba. Zachęcamy, by po Mszy św. wziąć do domu pobłogosławiony chleb i przy tej okazji złożyć ofiarę na potrzebujących w naszej parafii. Czytaj dalej …

Ogłoszenia duszpasterskie 16.04.2017 r. – Zmartwychwstanie Pańskie

     Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. 

                                                                                                                                  Ks. Proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie 16.04.2017 r. – Zmartwychwstanie Pańskie

  • Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Taca z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przez cały najbliższy tydzień postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  • Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.
  • W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. W naszym kościele przez codzienną Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odmawianą wspólnie o godz. 1740 (przed Mszą św. wieczorną) i Nowennę przygotowujemy się do przeżycia tego Święta. Sercem tej niedzieli, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – 23 kwietnia zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Taca w tym dniu jest przeznaczona na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas naszej diecezji. Czytaj dalej …

Akcja krwiodawstawa i rejestracji dawców szpiku.

W niedzielę 23 kwietnia odbędzie się przy naszym kościele kolejna Akcja Krwiodawstwa i powiązana z nią akcja o nazwie „Dzień Dawcy Szpiku – Józefów” czyli rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

NAWIGACJA W RODZINIE – warsztaty 22 kwietnia 2017r. w godz. 15.30 – 18.30

„Życiu małżeńskiemu i rodzinnemu nieustannie trzeba nadawać kierunek, trzymać stery, korygować kurs, a nade wszystko znać cel podróży”, dlatego też Wspólnota Domowego Kościoła rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie zaprasza małżeństwa, te z krótszym i dłuższym stażem, na multimedialne warsztaty „Nawigacja w Rodzinie„. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy pragną jeszcze bardziej pogłębić rodzinne relacje lub odbudować utracone więzi, na co nigdy nie jest za późno.

Bezpłatne warsztaty odbędą się w naszej parafii w Domu św. Józefa dn. 22 kwietnia 2017r. w godz. 15.30 – 18.30.  Zapisów należy dokonywać w zakrystii lub u p. Anny Tarasiuk tel. 668 010 542.

Czytaj dalej …

Informacje dla Rodziców dzieci pierwoszokumunijnych

Harmonogram spotkań przed I Komunią św.:

08.04. przymiarka strojów komunijnych:

09:00 SP 1 dziewczęta

10:00 SP 1 chłopcy

11:00 SP2 III F i III E

12:00 SP 2 III D i III B

13:00 SP 2 III A  i III C

Próby przed Komunią (po Mszy św. wieczornej)

20.04 SP 2 ( próba spowiedzi

24.04. SP 1 + klasy z SP 2 III a i III c (próba spowiedzi)

25.04. SP 2

27.04. SP 1 + klasy z SP 2 III a i III c

08.05 SP 2

09.05. SP 1 + klasy z SP 2 IIIa i IIIc

11.05.  próba wspólna dla SP 1 i SP 2

13 MAJA

17:00 Spowiedź święta dla dzieci i ich rodzin. Przychodzimy punktualnie i ładnie ubrani.

Czytaj dalej …

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę, Śladami św. Andrzeja Boboli i wielkich Polaków

 

Janów – Pińsk – Kosów Poleski – Mereczowszczyzna – Różana – Mir

Nieśwież – Zaosie – Jezioro Świteź – Nowogródek – Bieniakonie – Wilno – Troki

Kliknij, aby zobaczyć  program  PAR 2017 BIAŁORUŚ 6 dni ks. Tomasz Połomski Warszawa

INTENCJE MSZALNE 23 –30 kwietnia 2017 r.

Niedziela  23.04.   Niedziela Miłosierdzia  

7:00   + Wandę Zakrzewską (23 greg.)

8:30   + Marka Kurka i Tomasza Grudkę oraz zm. z cr. Kurków i Kołodziejków

9:30   Dz. w int. Klary Marii Tyszkówny w dzień chrztu z prośbą o Boże błog. dla niej, jej rodziców i rodziców chrzestnych  – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00 + Krystiana Stachowskiego

11:30 + Irenę (1 r. śm.) i Eugeniusza Mackiewiczów

13:00 Dz. błag. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Anny i Stefana w 55 r. ślubu oraz cr.

18:00 + Jerzego Kruk (im.) oraz zm. z cr. Kruków i Kowalczyków

20:00 + zm. z cr. Kamińskich, Bartosików i Żydziaków

Czytaj dalej …