Ogłoszenia duszpasterskie 28.05.2023 r. –– Ur. Zesłania Ducha św.

  • Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” (modlitwa nad darami). Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.
  • Jutro, 29 maja, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Pod krzyżem Maryja została dana za Matkę nie tylko Świętemu Janowi, ale także wszystkim ludziom. Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach.
  • We wtorek 30 maja ks. Maciej wraz z kolegami kursowymi będą obchodzić kolejną rocznicę święceń kapłańskich. O godz. 18.00 odprawią oni Mszę Świętą w naszym kościele, na którą serdecznie zapraszamy.
  • W środę 31 maja o godz. 19.00 spotkanie wspólnoty mężczyzn i ojców. Nie będzie natomiast spotkania Kół Żywego Różańca.
  • W czwartek, 1 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej posługi. Jest to także pierwszy czwartek miesiąca, dlatego po Mszy wieczornej rozpocznie się całonocna adoracja eucharystyczna w intencji powołań.
  • W pierwszy piątek miesiąca, 2 czerwca, spowiedź podczas Mszy Świętych rano i po południu od godziny 16.30. O godz. 17.00 dodatkowa Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tego dnia przed południem księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
  • Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w najbliższy piątek (2 czerwca) po Mszy Świętej wieczornej.

Kontynuuj czytanie

Kawiarenka parafialna

Kontynuuj czytanie

Nabożeństwa przy kapliczkach w Józefowie – zapraszamy

Kontynuuj czytanie

Wigilia Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Kontynuuj czytanie

Nabożeństwa Majowe

Niedzielne Katechezy

Kontynuuj czytanie

Pielgrzymka do Libanu 15-23 lipca 2023 r.

 

PIELGRZYMKA DO LIBANU ŚLADAMI ŚW. CHARBELA

Kontynuuj czytanie

INTENCJE MSZALNE 28 maja – 4 czerwca 2023 r.

Niedziela  28.05.2023.  Uroczystość Zesłania Ducha św.

7:00     + Włodzimierza Latoszka (28 greg. )

8:30     + Helenę, Antoniego i Franciszkę Górskich

10:00   Msza Św. Zbiorowa

O pomyślną operację dla Krzysztofa Kniazioła

Dz.-błag. w int. Wojciecha z okazji 13 r. ur. o Boże błog., dary Ducha św. i opiekę M. Bożej dla niego i cr.

W int. Klary Radomskiej w 2 r. ur. o Boże błog. i wszelkie łaski

Dz.-błag. w int. Karoliny w 37 r. ur. z prośbą o dar wiary i opiekę Matki Bożej

+ Dariusza Kowalczyka (m-c po pogrz.)

+ Władysławę Ciechowską  (m-c po pogrz.)

+ Jana Duckiego (po pogrz.)

+ Jerzego Różaniewicza  – int. Tomka, Marysi i Joanny Wątrobów

+ Reginę Piotrowską (z okazji Dnia Matki i r. ur.)

+ Janusza Angera – int. kolegów z pracy

+ Barbarę (7 r. śm.), Anielę (20 r. śm.), Józefa (8 r. śm.), Tadeusza i Joannę Wrzesień oraz Sabinę i Tomasza Kozłowskich

+ Dariusza Nojszewskiego – int. rodzin Michalaków i Karpińskich

+ Eugeniusza, Józefa i Jadwigę i zm. z cr. Gonczarewiczów oraz Marię Karaś i Stefana Mackiewicza (6 r. śm.)

+ Mariolę Spiczyńską (z okazji Dnia Matki) i Halinę Łubińską

+ Kazimierę Ossolińską – int. od Eli Jóźwiak

+ Marię, Mariana i Ryszarda Kowalczyków oraz Zofię, Stefana i Seweryna Kamińskich

+ Katarzynę Kędziorek (32 r. śm.)

11:30   + Floriana i Felicję Staroń

13:00   Za parafian

18:00   Jana i Feliksę Piotrowskich

20:00   O pragnienie świętości dla kapłanów i wszelkie potrzebne Boże łaski

Kontynuuj czytanie

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

Zapraszamy w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 18:00 do adoracji Najświętszego Sakramentu.
Aby zapewnić ciągłość adoracji wpisz się na wybrany termin do wirtualnej tabeli (link do tabeli otrzymasz pisząc email na adres adoracja@parafiajozefow.pl) lub na kartkę umieszczoną na stoliku za ławkami w prawej nawie kościoła.

Pomnik Pamięci Dzieci Utraconych

Na naszym józefowskim cmentarzu powstanie Pomnik Dzieci Utraconych, którego centralnym elementem będzie rzeźba Maryi z maleńkim dzieckiem.

Dlaczego taki pomnik?

Pomnik Dzieci Utraconych to miejsce, w którym rodzice i bliscy będą mogli w symboliczny sposób upamiętnić swoje utracone dziecko. Będzie to także miejsce zadumy nad godnością i świętością życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Kontynuuj czytanie