Ogłoszenia duszpasterskie 16.07.2017 r. – 15 Niedziela Zwykła

  • Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
  • Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. jest z nami nasza parafianka p. Hanna Gołaszewska, która przez ostatni rok przygotowywała się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i od końca lipca podejmie posługę w charakterze misjonarki w Boliwii. Po Mszach św. będzie okazja wesparcia tej misji również ofiarą do puszki. Pani Hanna będzie pracować w internacie i świetlicy, wśród dzieci i młodzieży z rodzin trudnych, więc nasze wsparcie materialne, nie tylko modlitewne, bardzo się przyda. Czytaj dalej …

Zapraszamy do świetlicy przy naszej parafii.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza dzieci w wieku od 6 roku życia do świetlicy przy naszej parafii od 28 czerwca do 4 sierpnia w godzinach 9.00-16.00. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane od 29 czerwca przez wychowawczynie świetlicy.

ZMIANY NA CZAS WAKACJI!

Pamiętajmy, że na czas wakacji (lipiec – sierpień) zmienia się układ Mszy św. Codziennie będą odprawiane Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. W niedziele natomiast: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Kancelaria parafialna w tych miesiącach będzie czynna codziennie rano w godz. 9.00 – 10.45 zaś po południu czynna tylko we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 17.45.

INTENCJE MSZALNE 16 – 23 lipca 2017 r.

Niedziela 16.07.    15 Niedziela Zwykła 

7:00     Za parafian

8:30     + Joanna i Jan Bochenkowie

9:30    

10:00   + Stanisława Jabłońskiego (25 r. śm. )

11:30   W int. Hanny Gołaszewskiej wyruszającej na misje do Boliwii, o moc Ducha św., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w służbie potrzebującym

11:30   Dz. za szczęśliwe narodziny Witolda. z prośbą o Boże błog  dla niego i cr. oraz prośba o spokój duszy śp. Joanny Latoszek – Saternus

18:00   + Eugeniusza Sygnarskiego (37 r. śm.) oraz zm. z jego rodziny

20:00   + Andrzeja Dolińskiego (10 r. śm.)

Czytaj dalej …

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę, Śladami św. Andrzeja Boboli i wielkich Polaków

 

Janów – Pińsk – Kosów Poleski – Mereczowszczyzna – Różana – Mir

Nieśwież – Zaosie – Jezioro Świteź – Nowogródek – Bieniakonie – Wilno – Troki

Kliknij, aby zobaczyć  program  PAR 2017 BIAŁORUŚ 6 dni ks. Tomasz Połomski Warszawa