F U N D A C J A O R G A N Ó W

F u n d a c j a     o r g a n ó w

na 100 lat parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie

Sposób realizacji – wpłaty na konto parafii z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego – Fundacja organów”. W ten sposób wpłacający automatycznie ma już potwierdzenie z banku swojej wpłaty na ten cel.

  1. Ponadto każda wpłata powyżej 100 zł zostanie potwierdzona wypisanym podziękowaniem. Jeśli adres ofiarodawcy jest inny niż na wpłacie bankowej, proszę o przesłanie adresu mailem do: proboszcz@parafiajozefow.pl .
  2. Koszt organów – 150 000 zł.

 

Konto bankowe parafii:

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

05-420 Józefów, ul. Ks. Piotra Skargi 24

Numer rachunku PKO BP:

87 1020 1127 0000 1402 0212 0020

Ogłoszenia duszpasterskie 17.11.2019 r. – 33 Niedziela Zwykła

  • Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.
  • Gościmy dzisiaj ks. Piotra Figauzera – rezydenta parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana w Warszawie-Kobiałce, który w zastępstwie zapowiadanego ks. Justyna, głosi kazania i zbiera ofiary na tacę na budowę kościoła.
  • Dzisiaj po Mszy o godzinie 11:30 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do przyjęcia bierzmowania, którzy w tym roku rozpoczęli swoje przygotowania. Natomiast po Mszy Świętej o godzinie 18:00 w domu św. Józefa spotkanie parafialnego zespołu Synodu Młodzieży. Kontynuuj czytanie

Cykl spotkań dotyczących duchowości małżeńskiej: „Małżeństwo na nowo odczytane”.

Zapraszamy na sobotę 23 listopada na godzinę 15.00 do domu św. Józefa na cykl spotkań dotyczących duchowości małżeńskiej: „Małżeństwo na nowo odczytane”. Jak żyć w zgodzie z Jezusem, sobą samym i współmałżonkiem czyli O duchowości małżeńskiej inaczej. W programie konferencja, świadectwo pary małżeńskiej, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem. Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Spotkania adresowane są do małżeństw żyjących w sakramentem małżeństwa a także małżeństw niesakramentalnych. Prosimy o zarezerwowanie ok 2,5 godziny. Informacje u ks. Pawła i na plakatach.

Zobacz plakat Małżeństwo na nowo odczytane

 

Okazja ufundowania Organów do naszego kościoła – przesłanie proboszcza.

Drodzy parafianie i przyjaciele parafii.

W kronice naszej parafii znajdujemy zapis: „W 1925 r. mimo ciężkiego kryzysu gospodarczego, kupiono do kościoła ambonę, ogrodzono płotem cmentarz kościelny, powiększono chór dla nowych organów, które ofiarował p. Michał Najemski, miejscowy rzeźnik. Wygrał on na loterii państwowej 15 000 zł i za 5 500 zł kupił ośmiogłosowe organy w firmie Kamińskich na Grochowie”.

Organy nasze niedługo będą miały 100 lat. Mają swoją wartość nie tylko historyczną; mają piękne brzmienie, jednak są za ciche dla naszego kościoła. Są usytuowane na chórze w starym kościele i dźwięk ich jednak nie przechodzi w sposób naturalny do nowej części kościoła. Istnieje potrzeba ufundowania nowych organów, przy zachowaniu dotychczasowych zabytkowych.

Otóż zaistniała okazja zakupu wysokiej klasy czternastogłosowych organów z zagranicy, gdzie kościoły są likwidowane, a wyposażenie jest sprzedawane po cenach wielokrotnie niższych niż rynkowe. Organy te wraz z transportem i złożeniem (uruchomieniem) w naszym kościele kosztują 150 000 zł.

Kontynuuj czytanie

IX PIKNIK PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNY

W ramach obchodów 100-lecia Parafii serdecznie zapraszamy na IX Piknik Patriotyczny, który odbędzie się w niedzielę za tydzień 10 listopada. O godz. 13-stej msza w intencji Ojczyzny, po niej apel pamięci. Tak jak z zeszłym roku, Kapela z Hoovera zaprosi do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych, a strażacy – ochotnicy przygotują grochówkę strażacką. Atrakcje Pikniku będą dostępne od godziny 11-stej do 15-stej. Więcej o nich w gablotach i na stronie internetowej.

Akcja 100 krwidawców na 100 – lecie parafii.

W niedzielę 22 września odbyła się kolejna Akcja krwiodawstwa tym razem pod hasłem „100 krwiodawców na 100 – lecie parafii”. Zgłosiło się 108 ośmiu krwiodawców, krew mogło oddać 92 osoby. Serdecznie dziękujemy za ten dar serca.

Parafia w Józefowie ma już 100 lat!

Na terenie miasta Józefowa funkcjonują obecnie trzy parafie rzymskokatolickie: w Błotach, w Michalinie i w Emilianowie. Parafią-matką dla dwóch parafii w Józefowie oraz dla parafii rzymskokatolickiej w Falenicy jest erygowana w 1919 roku w Emilianowie vel Józefowie parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Kontynuuj czytanie

Intencje mszalne 17 – 24 listopada 2019 r.

Niedziela 17.11.    33 Niedziela Zwykła

7:00     + Krystynę Koc (17 greg.)

8:30     Dz. błag. w 30 r. ślubu pp. Ewy i Mirosława Bączkowskich z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów ich dzieci i wnuka

9:30     + Ks. Leszka Szwedkowicza (17 greg.) – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

Dz. błag. w int. Leokadii Burkowskiej z okazji 87 r. ur. Z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

+ Barbarę Gac (m-c po pogrz.)

+ Andrzeja Pośpiecha (m-c po pogrz.)

+ Annę Majek (30 dzień po pogrz.)

+ Marię (14 r. śm.) i Stanisława Pawłowskich, Jana, Zdzisława i Stanisława Tobiaszów oraz zm. z cr. Siwaków

+ Władysławę i Mieczysława Olek, Katarzynę i Piotra Kosickich oraz zm. z cr. Tobiaszów

+ Mariana Parola – int. wnuczki Agnieszki z rodziną

+ Klemensa Matoska (20 r. śm.)

+ Danielę Leśniewską i Halinę Zawadzką

+ Jerzego Chruścielewskiego – int. od rodziny Pawlaków

+ Jerzego Zakrzewskiego

+ Marię Cieślak, jej męża i dzieci

11:30   + Jana Łysika (21 r. śm.) jego rodziców Józefa i Mariannę Łysików oraz Aleksandra, Janinę i Wiesława Baranów, Zdzisława Zawadkę

13:00   Za parafian

18:00   + Edwarda Krzywickiego i jego rodziców

20:00   + Witolda Wawra jego rodziców oraz Antoniego i Bronisławę Domareckich

Kontynuuj czytanie

Następna Niedziela Chleba 24.11.2019 r.

W  NIEDZIELĘ  CHLEBA 27 października  2019 r.  ZEBRALIŚMY

2875 zł 43 gr. na pomoc dla potrzebujących. (suma po opłaceniu Faktury za chleb).

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy chlebie, a przeznaczone na pomoc potrzebującym. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w prace Parafialnego Zespół Caritas.

caritas@parafiajozefow.pl