Ogłoszenia duszpasterskie 28.05.2017 r. – Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego

  • Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
  • Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.
  • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z gimnazjum.
  • Trwa Nowenna prze Uroczystością Zesłanie Ducha Świętego. Licznie włączmy się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.
  • 30 maja (we wtorek) o godz. 20.30 nabożeństwo majowe przy szklanej kapliczce, ul. Owalna 1. Po nabożeństwie wspólne śpiewanie pieśni maryjnych i o 21.00 Apel Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy.
  • 31 maja (w środę) o godz. 19.00 nabożeństwo majowe przy kapliczce przy ul. Sosnowej 31 – serdecznie zapraszamy.
  • W środę, 31 maja, będziemy przeżywać święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili zwiastowania i niesie Go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie, podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. My przez chrzest również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Niech to święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej. Czytaj dalej …

INTENCJE MSZALNE 21-28 maja 2017 r.

Niedziela  28.05.    Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego   

7:00    + Stefana Pielaka (28 greg.)

8:30    + zm. z cr. Myszkowskich, Mikołajewskich, Śpiewaków i Pełechaczów

9:30      – Msza w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00  + Helenę i Ignacego Żyłowskich oraz zm. z cr. Grabskich i Żyłowskich

11:30  + Danutę Kryńską (3 r. śm.)

13:00  Za parafian

18:00  Dz. błag. w 1 r. ur. Julii Naki z prośbą o Boże błog. dla niej i jej braci Bartłomieja i Kacpra oraz ich rodziców

20:00   + Mariannę, Franciszkę i Stanisława Gadomskich oraz Mariannę Kopania i Leona Ołdak, Mariannę i Franciszka Krupa, Genowefę i Zdzisława Bogos

Czytaj dalej …

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę

Pielgrzymka na Białoruś i Litwę, Śladami św. Andrzeja Boboli i wielkich Polaków

 

Janów – Pińsk – Kosów Poleski – Mereczowszczyzna – Różana – Mir

Nieśwież – Zaosie – Jezioro Świteź – Nowogródek – Bieniakonie – Wilno – Troki

Kliknij, aby zobaczyć  program  PAR 2017 BIAŁORUŚ 6 dni ks. Tomasz Połomski Warszawa