Powrót do Dekanat

Historia parafii Otwock Kresy

Osada powstała na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach, które po uwłaszczeniu otrzymali chłopi z Nadbrzeża i Kępy Nadbrzeskiej. Należy do miasta od 1932 roku. Parafię erygował Kardynał Stefan Wyszyński dnia 21 września 1978 roku z części parafii św. Wincentego w Otwocku.

Początki parafii sięgają 1934 roku, kiedy Ks. Ludwik Wolski, ówczesny proboszcz parafii Otwock, sprowadził tu Siostry Felicjanki, które zamieszkały na ul. Jodłowej 14. Siosty urządziły kaplicę półpubliczną i zapraszały kapłanów ze Mszą Św., najpierw w niedziele a potem także w dni powszednie. W latach pięćdziesiątych Kuria Metropolitalna kierowała tu kapłanów na pobyt stały co zaowocowało w 1958 roku ustanowieniem stałego ośrodka duszpasterskiego. Jednak starania o budowę świątyni trwały aż 18 lat i ostatecznie parafię erygowano w 1978 roku.
Budowę kościoła rozpoczął 3 kwietnia 1979 roku ks. Włodzimierz Jabłonowski i doprowadził ją do końca. Kościół zaprojektowali inżynierowie: Zenon Liżewski, Waldemar Siwek i Jerzy Gajkowski.
Równocześnie z kościołem wybudowano plebanię, dom parafialny i dom dla sióstr Felicjanek.
Obiekt konsekrował kard. Józef Glemp dnia 3 października 1988 roku, w dziesiątą rocznicę powstania parafii