Powrót do Dekanat

Historia parafii Otwock Ługi

Osada powstała na początku XX wieku. Nazwę zawdzięcza rozległym i podmokłym terenom, które dawniej rozciągały się między Otwockiem i Karczewem. Włączono ją do miasta w 1932 roku. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego i o lokalizację nowego kościoła, podjął ks. Włodzimierz Jabłonowski, proboszcz parafii Otwock Kresy w 1986 roku.

Starania o utworzenie nowej parafii zostały uwieńczone decyzją z dnia 20 czerwca 1988 zatwierdzającą lokalizację nowego kościoła i program budowy. Do parafii macierzystej należała pierwsza kaplica na osiedlu Ługi (wraz z wyposażeniem) usytuowana w jednym z bloków. Mieszkały tu głównie rodziny młode i w średnim wieku.

Pierwszą tymczasową kaplicę p.w. Bł.Honorata Koźmińskiego, wzniesioną na miejscu nowego kościoła, poświęcił Bp Stanisław Kędziora dnia 21 grudnia 1988 roku. W kilka dni później spłonęła doszczętnie. Przyczyn pożaru nigdy nie ustalono.

Nową kaplicę poświęcił Bp Marian Duś dnia 15 stycznia 1989 roku. Okazała się z czasem za mała i zdecydowano się na przeniesienie dużej kaplicy z Ursynowa, poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk dnia 29 lipca 1989 roku, on także w rok później, 13 listopada 1990 roku poświęcił plac pod budowę kościoła i fundamenty domu parafialnego. Datą szczególną był 7 czerwca 1992 gdy nowy Biskup Ordynariusz wmurował kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1991.

Kolejne wydarzenia z historii parafii to:19 maja 1993 – poświęcenie domu parafialnego, 4 listopada 1995 – poświęcenie kościoła, 13 października 1996 – poświęcenie trzech dzwonów i wreszcie 15 października 2000 – konsekracja kościoła.

Na początku 1997 roku położono posadzkę marmurową, w 1998 roku pojawił się marmurowy ołtarz, chrzcielnica i ambonka. W 1999 roku wykonano mozaikę „Chrystus Miłosierny” w prezbiterium oraz zainstalowano oświetlenie: 18 żyrandoli i punktowe oświetlenie prezbiterium. W 2000 roku pojawiło się stałe tabernakulum oraz mozaika „Baranek z Apokalipsy św. Jana” w kaplicy Najświętszego Sakramentu. W następnych latach wyposażono kościół w dębowe ławki a kaplica MB Miłosierdzia w mozaikę.