Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Namaszczenie Chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356) 
ODWIEDZINY CHORYCH
Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych na wezwanie oraz podczas rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych. Zawsze też w drugim dniu rekolekcji (we wtorek) o godz. 13:00 jest specjalna Msza św. dla chorych i w podeszłym wieku. Od godz. 14:30 wyjazd do chorych.