Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Namaszczenie Chorych

Namaszczenie chorych „nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości”.
Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość
. (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1514-1515)

Osoby starsze i chore potrzebujące sakramentu namaszczenia chorych można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. Sakrament chorych jest udzielany również na prośbę osób zainteresowanych w kościele. 

Przygotowanie do sakramentu namaszczenia
Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece. Na małym talerzyku przygotowujemy plasterek cytryny lub trochę soli oraz kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło

ODWIEDZINY CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ

W naszej parafii kapłani w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłosić w zakrystii kościoła.
Dodatkowo odwiedziny chorych organizowane są podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Wówczas w drugim dniu rekolekcji (we wtorek) o godz. 13.00 jest odprawiana Msza święta dla osób chorych i w podeszłym wieku. Po niej – od godz. 14.30 księża udają się do  chorych w domach.

Na rodzinie i tych, którzy opiekują się chorymi, spoczywa obowiązek zatroszczenia się o możliwość przyjmowania przez nich sakramentów świętych.