Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1213)

KIEDY UDZIELAMY SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII?
w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00 (w wakacje o godz. 11.30)
– w pozostałe niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu, po Mszy świętej o godz. 10.00 lub 11.30 (rodzice i chrzestni uczestniczą we Mszy, a po niej sprawowany jest sakrament)

Termin chrztu należy odpowiednio wcześniej ustalić w kancelarii parafialnej.


FORMALNOŚCI KANCELARYJNE
Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich) zobowiązani są, aby zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania aktu chrztu. Należy to uczynić przynajmniej na 2 tygodnie przed chrztem dziecka.
Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
– informacje o rodzicach chrzestnych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i jeżeli nie mieszkają w naszej parafii zgoda z parafii aktualnego miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych na pełnienie przez nich tej funkcji (można donieść przed chrztem),
– jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii: zgoda z parafii miejsca zamieszkania na chrzest poza własną parafią.

Ważnym elementem przygotowania do chrztu świętego jest też udział obojga rodziców i chrzestnych (jeśli ci są z naszej parafii) w konferencji przedchrzcielnej. Odbywają się one w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.30 w sali na plebanii.

Zachęcamy do roztropnego wybierania chrzestnych tak, by mogli być wzorem życia wiary dla powierzonych ich opiece dzieci i wsparciem dla rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące stale i dobrowolnie w stanie grzechu ciężkiego (np. w powtórnym związku małżeńskim, mieszkające razem przed ślubem) lub nie przystępujące do sakramentu pokuty z innych powodów.

Przypominamy, że zgodnie w wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może być osoba, która:
– ukończyła 16 lat,
– przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię),
– jest praktykującym katolikiem i prowadzi życie zgodne z wiarą (nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym itp.)


W DNIU CHRZTU
Rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii kościoła przynajmniej 15 minut przed Mszą świętą w celu podpisania dokumentów. Oddają wtedy kartki z podpisami o odbytej spowiedzi i zaświadczenia chrzestnych mieszkających poza naszą parafią (jeśli ich wcześniej nie dostarczyli).
Należy pamiętać, aby mieć ze sobą świece chrzcielną oraz białą szatę.

 W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii Świętej, którą powinno się ofiarować w intencji dziecka.
Pięknym zwyczajem jest również zamawianie Mszy świętej w intencji dziecka w  pierwszą rocznicę chrztu.