Pogrzeb katolicki

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym;  jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1682) 

W kancelarii parafialnej należy ustalić termin pogrzebu.

 

W sprawie ustalenia pogrzebu poza godzinami kancelaryjnymi
telefon do księdza dyżurnego 505 847 948
(od poniedziałku do soboty w godzinach 10.30 – 18.00)
Ewentualnie prosimy wysłać na ten numer SMS o treści „POGRZEB”,
gdy tylko będzie to możliwe skontaktujemy się z Państwem

 

Zgłaszając pogrzeb należy posiadać przy sobie: 
akt zgonu zmarłego wystawiony przez USC; 
kartę zgonu wystawianą dla celów pochówku (jeśli pochówek będzie na naszym cmentarzu);
zgodę z parafii zamieszkania (jeśli zmarła osoba przed śmiercią mieszkała poza naszą parafią);
zaświadczenie kapelana szpitala lud domu opieki o udzielonych przed śmiercią sakramentach świętych (jeśli taka sytuacja miała miejsce). 

Najpiękniejszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej). Warto zatem zadbać, aby do spowiedzi przystąpić odpowiednio wcześniej (nie zawsze jest możliwość spowiedzi podczas Mszy pogrzebowej).

Zachęcamy, aby naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za osobę zmarłą zamiast kwiatów. Wtedy przed Mszą pogrzebową zgłaszamy się do zakrystii, aby zamówić intencję mszalną.