Sakramenty w naszej Parafii

Sakramenty to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem.

  • Do Pierwszej Komunii Świętej: przygotowanie przez cały rok na katechezie. Spotkania dzieci i rodziców zwykle w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11:30. W roku szkolnym 2017/2018 Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszym kościele dn. 13 maja 2018 roku w dwóch grupach: o godz. 10.30 i o godz. 11.30. Jest przewidziana również trzecia grupa w sobotę (12 maja) o godz. 11.00. Uroczystość rocznicowa I Komunii św.  20 maja 2018 r. o godz. 11.30.
  • Bierzmowanie: młodzież klas III gimnazjum przygotowuje się przez cały rok (zapisy co roku we wrześniu).
  • Konferencja przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych z naszej parafii w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30 w salce na plebanii. Chrzty w II niedzielę miesiąca.
  • Nauki przedmałżeńskie w tym roku rozpoczną się 29 (środa) września 2018 r. Spotkania zawsze o godz. 19.30. Terminy nauk w innych parafiach:   zobacz:   2018 Nauki Przedmałżeńskie w diecezji

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła …

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, …

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na …

Sakrament Pokuty i Pojednania

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340). Sakrament ten sprawowany jest podczas każdej Mszy św. niedzielnej, świątecznej i w …

Namaszczenie Chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)  ODWIEDZINY CHORYCH Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych na wezwanie oraz …

Sakrament Kapłaństwa

19 czerwca 2009 roku, Papież Benedykt XVI ogłosił dla całego Kościoła Rok Kapłański. Poniżej zamieszczamy treść listu rozpoczynającego ten rok. List Jego Świątobliwości Benedykta XVI Na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis świętego proboszcza z Ars Drodzy bracia w kapłaństwie, Pomyślałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku Kapłańskiego, w piątek 19 czerwca 2009 r., w …

Sakrament Małżeństwa

    „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055,§ 1.).   PROCEDURA PRZYGOTOWUJĄCA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:   1. Po zaplanowaniu …