Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

W naszej parafii odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek i pierwszy piątek – po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Pamiętajmy jednak, że Kościół zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu – także indywidualnie, kiedy tabernakulum jest zamknięte.

Pierwsza Komunia

Pierwsza Komunia w niedzielę 19 maja 2013 roku  godz. 10.00 – SP1  godz. 11.30 – SP2 Spowiedź rodziców i dzieci kl. II przed Komunią św. – piątek 17 maja 2013 r. o godz. 16.45 – strój odświętny. Przynosimy książeczkę i obrazek do spowiedzi. Sprzątanie kościoła -sobota, 11 maja od godz. 9.15 Sukienki i komże  komunijne …

Pierwsza Rocznica Komunii Świętej

Pierwsza Rocznica Komunii Św.  w niedzielę 26 maja 2013 r. o godz. 11.30 – wszystkie dzieci – zbiórka przed kościołem o godz. 11.15 Spowiedź rodziców i dzieci przed uroczystością – w piątek 24 maja 2013 r. o godz. 16.45 Pamiątka z rocznicy, to Pismo Święte NT – cena 35 zł Próby przed Rocznicą o godz.19.15 – …