Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Pokuty i Pojednania

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340).

  1. Sakrament ten sprawowany jest podczas każdej Mszy św. niedzielnej, świątecznej i w dni powszednie.
  2. W pierwszy piątek dodatkowo od godz. 16.00.

Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczerą spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom