Category: Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 05.06.2022 r. – Ur. Zesłania Ducha św.

Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 29.05.2022 r. – Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego

Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zanotował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się dzisiaj, aby Dobry Bóg „wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem” (modlitwa po Komunii). Codziennie przygotowujemy się do uroczystości …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 22.05.2022 r. – 6 Niedziela Wielkanocna

Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 15.05.2022 r. – 5 Niedziela Wielkanocna

Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Również dzisiaj po Mszach …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 8.05.2022 r. – 4 Niedziela Wielkanocna

Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. Dzisiejsza niedziela …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 1.05.2022 r. – 3 Niedziela Wielkanocna

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 24.04.2022 r. – 2 Niedziela Wielkanocna

Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszej świątyni wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie 17.04.2022 r. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy. W poniedziałek w …

Kontynuuj czytanie

Modlitwa do MB Zwycięskiej w dwóch językach

Ogłoszenia duszpasterskie 10.04.2022 r. – Niedziela Męki Pańskiej

Dzisiaj do godz. 13:00 trwa w Domu św. Józefa kolejny Dzień Krwiodawstwa. Serdecznie zachęcamy do ofiarowania prawdziwego daru serca – własnej krwi. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi …

Kontynuuj czytanie