INTENCJE MSZALNE 16 – 23 czerwca 2024 r.

Niedziela  16.06.  11 Niedziela Zwykła

7:00   + Adama Ćmiela (16 greg. )

8:30   Dz.- błag. w int. pp. Jolanty i Andrzeja Górka w 45 r. ślubu z prośbą o Boże błog., miłość wzajemną  i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich dzieci i wnuczki

10:00 Msza Św. Zbiorowa

Dz.- błag. w int. Zofii z okazji 80 r. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Dz.- błag. w int. pp. Agnieszki i Dariusza z okazji 28 r. ślubu z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich córek

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji jej imienin oraz w int. jej mamy Barbary

W int. Weroniki (w 25 r. ur.) dziękując za wszystko Bogu, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę M. Bożej dla niej i jej rodziny

+ Leokadię Baliszewską (m-c po pogrz.)

+ Lucynę Zubik (m-c po pogrz.)

+ Stasieńki (5 r. śm.) – int. męża, syna i rodziny Sawa i Rutkowskich

+ Cecylię i Jana Mentraków oraz Józefę Galas

+ Grażynę Bielawską – Lach (6 r. śm.)

+Tadeusza Kondeja  (7 r. śm.)

+ Romana Makowskiego (3 r. śm.)

+ Jana Makowskiego – od Dariusza Makowskiego z  żoną Anną i dziećmi

+ Mariana Wójcika – od rodz. Olczaków

+ Jacka, Bogumiłę i Andrzeja Ciągardlaków

+ Czesława Skibińskiego (25 r. śm.)

+ Alicję Czartoryską (1 r. śm.)

+ Stanisława Firląga (w 38 r. śm.) oraz jego brata Romualda

+ Małgorzatę Myślińską – od klasy wychowawczej w latach 2003-2006

11:30 + Stefanię i Stanisława Gawrońskich – int. córki z rodziną

13:00 Za parafian

18:00 + Marcina Kulkę ( z ok. rocznicy ur.)

20:00 + Józefa Błażejowskiego (1 r. śm.)

Poniedziałek  17.06

6:30   + Adama Ćmiela (17 greg. )

6:30  

8:30   Dz.- błag. w int. Ewy – Sary – Rity  Sohail o Boże błog. i potrzebne łaski

18:00 + Stefana i Michała Zakrzewskich, Janinę Kociszewką, Gabrielę i Hipolita Olszanka oraz Jakuba i Julię Zakrzewskich

Wtorek  18.06

6:30   + Adama Ćmiela (18 greg. )

6:30   + Józefa Kublika (19 r. śm.)

8:30   + Grzegorza Zduńczyka oraz zm. z cr. Zduńczyków i Chodkiewiczów

18:00 + Waldemara Baka (2 r. śm.)

Środa  19.06

6:30   + Adama Ćmiela (19 greg. )

6:30  

8:30   + Dominika i Zofię Bieleckich oraz zm. z cr. Bieleckich i Piotrowskich

18:00 Msza Św. Zbiorowa

Dz.- błag. w int. pp. Marii i Kacpra Halskich  w 24 r. ślubu z prośbą o Boże błog., miłość wzajemną i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i cr.

O skuteczne leczenie, powrót do pełnego zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty

W int. Łukasza o duchowe uzdrowienie i Bożą pomoc w walce z nałogiem

+ Zygmunta Piaseckiego (m-c po pogrz.)

+ Jerzego Madejaka – w 3 miesiąc po śm. i z okazji dnia ojca

+ Piotra Boguckiego

+ Andrzeja Sytla

+ Waldemara Wścieklickiego

+ Ludwika Uzarskiego

Czwartek  20.06

6:30   + Adama Ćmiela (20 greg. )

6:30  

8:30   Dz.- błag. w int. pp. Iwony i Pawła  w 27 r. ślubu z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich dzieci

18:00 Dziękczynna za 14 lar życia Janka z prośbą o Boże błog. na kolejny rok życia i opiekę Matki Bożej

Piątek  21.06

6:30   + Adama Ćmiela (21 greg. )

6:30   Dz.- błag. w int. Pawła z okazji 42 r. ur. z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

8:30   + Jana (im.) i Stanisława (r. śm.) Dygnosów

18:00 + Jana Piotrowskiego (im.)

Sobota  22.06.              

6:30   + Adama Ćmiela (22 greg. )

8:30   Dziękczynna za 50 lat wspólnego życia (ślubu) Anny i Jana z prośbą o Boże błog. na dalsze lata dla nich i ich dzieci i wnuków

17:00 Dz.- błag. w  50 r. ślubu pp. Elżbiety i Krzysztofa Wyszomierskich   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów

18:00 + Janinę i Jana, Jadwigę i Eugeniusza Kondej oraz Barbarę i Narcyza Ziółkowskich

Niedziela  23.06.  12 Niedziela Zwykła

7:00   + Adama Ćmiela (23 greg. )

8:30   + Władysława (22 r. śm.) i Andrzeja Bieńko

10:00 Msza Św. Zbiorowa

W int. pp. Joanny i Krzysztofa Wójcików z okazji 35 r. ślubu w podzię­kowaniu za dar małżeństwa i potomstwa oraz za obfite łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i cr.

W int. pp. Agaty i Marka Papisów z okazji 20 r. ślubu dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów oraz ich córki Aleksandry w 18 r. ur. i syna Jakuba

W int. Jana Brzezińskiego z okazji imienin i Dnia Ojca, samych błogosła­wionych dni, aby w sercu zapanował pokój i rozbudziła się miłość do bliźniego

Dz.- błag. w int. Jana Pawłowicza z okazji 11 r. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny

W int. Leny Pielaszek z okazji 10 r. ur. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niej i jej najbliższych – int. babci Reginy

W int. Anny i Rafała Pawlińskich z ok. 16 r. ślubu o Boże błog dla małżonków oraz ich dzieci Łucji i Adriana

W int. Anny iRadosława w 10 r. ślubu dziękczynaa i z prośbą o wszelkie Boże łaski dla nich  Weroniki i Łucji

+ Henryka Borkowskiego (m-c po pogrz.)

+ Piotra Wilka (m-c po pogrz.)

+ Maję Dębczyńską

+ Jana Śmigielskiego (im.)

+ Jana Sabak oraz Małgorzatę i Józefa Mądrych

+ Janinę (4 r. śm.) i Mirosława (12 r. śm.) Nowaków

+ Adama Dolaka (8 r. śm.) i jego rodziców Antoninę i Jana

+ Eugeniusza Konopińskiego

+ Pawła Mieszkowskiego (1 r śm.)

+ Katarzynę Kormańską (1 r. śm.)

+ Wandę, Jana, Andrzeja i Jadwigę Podobas oraz Wiesława Witkowskiego, Annę Dębek i Wiesława Sokołowskiego

+ zm. z rodzin Koców i Woźniaków

+ Jana Makowskiego – int. Tadeusza z rodziną

+ Krystynę Przewłocką (1 r. śm.)

+ Mariannę Zakrzewską – int. Jacka Pieniaka

+ Jana Wilczka – int. żony Jadwigi

+ Czesława  (w 70 r. śm.) oraz Stefanię (w 50 r. śm.) Zawiszów

+ Mariannę Zakrzewską – int. od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

+ Jacka, Mateusza, Bożenę i Mariana Brynczków, i cr. Rogalów

+ Aleksandra Kamińskiego (6 r. śm.)

11:30 + Pawła Lodowskiego (27 r. śm.) i jego rodziców

13:00 Za parafian

16:00 Msza Święta Środowiska Opus Dei „Wspomnienie Josemaría Escrivá”

18:00 + Jerzego Kanabusa (3 r. śm.) i jego żonę Halinę

20:00 + Krystynę Białostocką (5 r. śm.)