Niedzielne Katechezy

W związku z przeżywanym Rokiem Duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy” nasza Rada Duszpasterska  podjęła inicjatywę niedzielnych katechez dla dorosłych. Zapraszamy zatem do posłuchania krótkich katechez o Kościele oraz o głównych prawdach wiary, które będą czytane w kolejne niedziele 5 minut przed każdą Mszą Świętą.