Pomnik Pamięci Dzieci Utraconych

Na naszym józefowskim cmentarzu powstanie Pomnik Dzieci Utraconych, którego centralnym elementem będzie rzeźba Maryi z maleńkim dzieckiem.

Dlaczego taki pomnik?

Pomnik Dzieci Utraconych to miejsce, w którym rodzice i bliscy będą mogli w symboliczny sposób upamiętnić swoje utracone dziecko. Będzie to także miejsce zadumy nad godnością i świętością życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Każdy człowiek zmarły, bez względu na wiek, ma prawo być pochowany z godnością i szacunkiem. Dzieci poczęte, zmarłe przed narodzeniem, do niedawna, nie miały tego prawa. Ogromna rzesza przedwcześnie zmarłych istot ludzkich, nie miała prawa do godnego pożegnania czy grobu. Rodzice tych dzieci nie mogli godnie przeżyć żałoby. To bolesne doświadczenie jest udziałem bardzo wielu rodzin. To także nasze doświadczenie.

Te trudne doświadczenia, bolesne historie, ale też szczytne idee skłoniły nas do podjęcia się budowy Pomnika. W ubiegłym roku rodziny trzech józefowskich parafii zawiązały Miedzyparafialny Komitet Budowy Pomnika Dzieci Utraconych.

Wraz z inicjatywą powstania Pomnika pragniemy co miesiąc w I niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00 modlić się za dzieci poczęte.  Pragniemy powierzać je Bogu przez ręce Maryi, prosząc o to, by się narodziły i były kochane. Chcemy też powierzać w modlitwie wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję dziecka poczętego.

  1. października obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka Utraconego. Pragniemy, aby tego dnia pomnik był gotowy. Bliższe informacje i zdjęcie makiety pomnika znajdą Państwo w ulotce.

Dzieło to powstaje dzięki darczyńcom i ludziom dobrej woli, którym bliska jest troska o każde życie ludzkie. Ofiary można złożyć do puszek po Mszy św., bądź na konto specjalnego rachunku bankowego wskazane w ulotce:

PKO BP 49 1020 1127 0000 1502 0317 7276

Ofiarę przelaną na konto budowy pomnika z dopiskiem „na cele kultu religijnego” można odliczyć od podatku.

Za każdą ofiarę serdecznie Państwu dziękujemy i polecamy to ważne dzieło Waszej modlitwie. Bóg zapłać.