Powrót do Na terenie parafii

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi zostało założone w 1932 roku, a w Józefowie palacówka funkcjonuje od 1963 roku. Siostry przez wiele lat prowadziły działalność charytatywną, a obecnie zajmują się katechizacją dzieci.

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi zostało założone w 1932 roku, a w Józefowie palacówka funkcjonuje od 1963 roku. Siostry przez wiele lat prowadziły działalność charytatywną, a obecnie zajmują się katechizacją dzieci.

 

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi
Adres:
Ul. Piaskowa 48
05 – 420 Józefów k/Otwocka
Woj. Mazowieckie; diecezja warszawsko – praska

Charakter domu i jego działalność:
Celem Zgromadzenia jest uświęcenie członkiń, praca misyjna wśród pogan i w Rosji oraz budzenie zrozumienia potrzeby tej pracy u nas w kraju.

O założycielu i zgromadzeniu w skrócie:
Zgromadzenie założone w 1932r. przez Sługę Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, dominikanina, przy współudziale Matki Tomei Byszewskiej, dominikanki, Janiny Wielowieyskiej (Matki Marii) i Zofii Błeszyńskiej (Matki Imeldy). Zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym dnia 29.09.1932r. przez ówczesnego biskupa ordynariusza archidiecezji warszawskiej ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego.
Zgromadzenie należy do III zakonu świętego Ojca Dominika. Kanonicznie agregowane do zakonu kaznodziejskiego pismem ojca generała Emanuela Suareza z dnia 25.10.1948.
Placówka w Józefowie została założona w 1963 roku. Przez wiele lat siostry prowadziły działalność charytatywną ( głównie s. Bogumiła Letkowska, ).
W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęły także pracę katechetyczną na terenie parafii, gdy katecheza wróciła do szkół siostry podjęły pracę w szkołach podstawowych: nr 1 i nr 2. Przez jakiś czas katechizowały także w przedszkolu.
Obecnie jedna z sióstr zatrudniona jest jako katechetka w szk.nr1, a dwie w szk.nr2.
Od wielu lat siostry prowadzą w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Liturgiczną Służbę Dziewcząt – Bielanki.
W 1999r. oddano do użytku nową część domu. W okresie letnim prowadzone są rekolekcje dla dziewcząt. Co roku bierze w nich udział ok.30 dziewcząt.
W ciągu roku szkolnego prowadzone są dla nich dni skupienia.
Obecną Wspólnotę tworzą cztery siostry.
W domu sióstr znajduje się kaplica, której patronuje Matka Boska Ostrobramska.
Dom jest pod wezwaniem Św. Jacka Odrowąża.
Siostry zapraszają do wspólnej lub indywidualnej modlitwy w kaplicy.
Kilka razy w miesiącu jest odprawiana Msza Święta.

Więcej: www.dominikanki-misjonarki.org