Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zarządzeniami KEP i naszej diecezji

Warto również zapoznać się z dokumentami opublikowanymi przez naszego biskupa oraz Konferencję Episkopatu Polski:

https://diecezja.waw.pl/6902

https://diecezja.waw.pl/6899

https://diecezja.waw.pl/6897

https://diecezja.waw.pl/6898

https://diecezja.waw.pl/6896

https://diecezja.waw.pl/6888