W SPRAWIE OPŁAT CMENTARNYCH

Kolejny już raz przed 1 listopada informujemy, że w kartotece naszego cmentarza brak jest informacji o opiekunach wielu grobów oraz o dacie wnoszonych opłat. Przypominamy również, że raz na 20 lat trzeba wnieść opłatę za użytkowanie cmentarza. Pod adresem mail’owym parafii można zadać pytanie o konkretny grób podając imię i nazwisko osoby w nim pochowanej, albo zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu wyjaśnienia sprawy tego grobu. W tej sprawie należy koniecznie zgłosić się w listopadzie, gdyż od grudnia będą pobierane opłaty również za lata minione (teraz wnosząc opłatę zaliczamy ją w całości na następne 20 lat.)