Święcenia kapłańskie diakona Macieja Krzywińskiego

W najbliższą sobotę o godz. 11.00 w Ołtarzewie nasz parafianin diakon Maciej Krzywiński zostanie wyświęcony na kapłana w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego – Pallotyni, a w niedzielę za tydzień odprawi w naszym kościele o godz. 13.00 swoją Mszę św. prymicyjną ze specjalnym indywidualnym błogosławieństwem. Serdecznie zapraszamy na te uroczystości, a osobę ks. Macieja polecamy Waszym modlitwom.