SAKRAMENT BIERZMOWANIA 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 19.00

Uprzejmie prosimy o kontakt z ks. Mateuszem młodzież ze starszej grupy już przeegzaminowanej i dopuszczonej do przyjęcia Bierzmowania oraz dorosłych po katechizacji parafialnej, która chce przyjąć sakrament bierzmowania dnia 8 czerwca o godz. 19:00.

Kontakt z ks. Mateuszem jest możliwy poprzez: facebooka, e-mail: mszew87@gmail.com, kancelarię parafialną, przyjście po Mszy niedzielnej lub w tygodniu do zakrystii, oraz telefonicznie – 601860925.  

Przypominamy o konieczności przystąpienia przed bierzmowaniem do sakramentu pojednania i pokuty. Można skorzystać z rachunków sumienia, które ks. Mateusz dał każdemu na egzaminie, jeżeli ktoś zgubił kartkę do spowiedzi proszę się zgłosić po nową. Pamiętajmy również o normach sanitarnych: konieczności założenia maseczki oraz zachowania należytego dystansu, stosownie do aktualnie obowiązujących rozporządzeń.