Program Nawiedzenia figury Matki Bożej Loretańskiej w naszej parafii

4 – 6 lipca 2013 r. (czwartek – sobota)

40 – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Codziennie rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8.30, potem Adoracja zakończona Mszą św. o godz. 18.00. Prowadzi ks. Wojciech Czarnocki.

6 lipca 2013 r. (sobota)

g. 19.00 – przejęcie Figury na granicy parafii: róg 3 Maja i Jarosławskiej. Przejście procesyjne do kościoła (ok. 1600 m). Zapraszamy całe rodziny, również z wózkami dziecięcymi. Prosimy o dekoracje domów na drodze procesji.

g. 19.30 – powitania oraz Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów z Biskupem – STACJA  DEKANALNA

g. 20.45 – Wprowadzenie do apelu, m.in. wysłuchanie fragmentów homilii bł. Jana Pawła II

g. 21.00 – Apel  Jasnogórski, potem:

– Godzina świadectw rodzin

– Godzina modlitwy poetyckiej: modlitwy, wiersze i pieśni o Matce Bożej,

– Różaniec i czuwanie do godz. 24.00.

7 lipca 2013 r. (niedziela)

g. 6.30 – Uroczyste godzinki o NMP, prowadzone przez kapłana, potem:

Msze św. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00 oraz 11.15 w Nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (według porządku niedzielnego). Homilie głosi zaproszony o. Romuald Kszuk z  Instytutu Ojców Szensztackich.

Ponadto:

Msza św. o godz. 11.30 z uroczystym błogosławieństwem rodzin (razem z dziećmi)

g. 15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu: Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja do godz. 16.00.

Po Mszy św. o godz. 20.00 Nabożeństwo i procesja z figurą wokół kościoła ze śpiewem Litanii Loretańskiej.

8 lipca 2013 r. (poniedziałek)

Rano Msze św. o godz. 7.00 i 8.30. Po uroczystej Mszy św. o 8.30 przejście procesyjne do klasztoru Sióstr Albertynek przy ul. 3 Maja (ok. 300 m)

W kaplicy sióstr Adoracja i modlitwy wg własnego programu. O g. 11.00 uroczysta Msza św. z błogosławieństwem Sióstr chorych i w podeszłym wieku Najświętszym Sakramentem.

g. 16.00 – przejście procesyjne do kościoła. Potem Nieszpory i modlitwy.

g. 18.00 – Msza św. na pożegnanie Maryi

g. 18.45 – przewiezienie figury do punktu przekazania dla parafii św. Maksymiliana w Józefowie – Błotach: róg Granicznej i Samorządowej (ok. 1600 m).