Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

W Domu św. Józefa przy naszej parafii utworzony został punkt wydawania artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych i higienicznych. Z punktu mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 18:30.