Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Wspólnota Ruchu Światło – Życie

Ruch „Światło-Życie” to dzieło odnowy Kościoła oparte na modlitwie i wspólnocie. Twórcą „OAZY” był ks. Franciszek Blachnicki w 1954 r.
Nasza Wspólnota sięga początkami roku 1975, więc ma już ponad 30 lat! Założycielem był ks. Bogdan Giertuga.

Wszystko zaczęło się od pojedynczych wyjazdów na wakacyjne rekolekcje oazowe, a potem…
Potem bywały czasy lepsze i gorsze, ale jak widać Wspólnota przetrwała. Obecnie jest nas około 30 osób. Spotykamy się na wspólnej modlitwie, formacji, angażujemy się w rozmaite działania w parafii: budujemy szopkę, Grób Pański, ołtarz na Boże Ciało, działa schola, ministranci (nie tylko oazowi), pomagamy przygotowywać kandydatów do bierzmowania… Ostatnio powstała nawet scholka dziecięca!
Więcej możesz się dowiedzieć na stronie www.wpraga.oaza.org.pl

Obowiązki odpowiedzialnych pełnili: do roku 2009 – Zosia Piasecka; do roku 2011 – Patrycja Pilarczyk; do roku 2012 – Katarzyna Pawłowska;

Obecnie odpowiedzialni to: Tomasz Przywózki,

Moderator: ks. Jacek Skoczylas

Jeśli chcesz lepiej poznać Boga i Jego plan dla Twojego życia, trwać we wspólnocie z innymi ludźmi i służyć całemu Kościołowi, jest to miejsce dla Ciebie!

Spotykamy się w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 18:00, aby modlić się, porozmawiać i bawić.

Więcej informacji historycznych na stronie:

http://www.wpraga.oaza.pl/jozefow/