Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie

Kilka razy w roku członkowie Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskie organizują akcje charytatywne, których celem jest pomoc najbiedniejszym rodzinom z terenu Józefowa.

Największe akcje odbywają się przed świętami – zbierane są ofiary do puszek, członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby chętne do współpracy (w dużej części ze szkół) przygotowują stroiki i inne ozdoby na kiermasze przedświąteczne. Organizowane są także konkursy z nagrodami np. na najpiękniejszą palmę, stroik, ozdobę świąteczną.

Rozlicz podatek PIT 2012 i przekaż 1% na Forum Chrześcijańskie w Józefowie. Tu, poniżej jest program do rozliczania PIT – kliknij:

Tu jest program PIT 2012

Wszystkie środki przeznaczone są na paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin z naszego miasta. Paczki te dostarczają przed świętami członkowie Grupy Charytatywnej.

Więcej o Stowarzyszeniu Forum Chrześcijańskie w Józefowie:

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie w Józefowie działa od 1991 roku głównie na rzecz dzieci.

Członkami Forum są osoby, które za podstawę swojej działalności przyjmują zasady etyki katolickiej i wartości patriotyczne.
Głównym celem Forum jest działanie na rzecz tworzenia warunków dla duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju jego członków oraz środowiska. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską dzieci z Józefowa.

Od 1996 roku w ramach współpracy ze szkołami Nr 1 i Nr 2 Stowarzyszenie każdego roku dofinansowuje wiele obiadów dzieciom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1998 roku funkcjonuje świetlica – ognisko terapeutyczne w domu parafialnym przy kościele p.w. MB Częstochowskiej, a od 2001 roku także przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela.

Forum Chrześcijańskie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – KRS 0000071551

ŚWIETLICE
Stowarzyszenie prowadzi świetlice terapeutyczne przy dwóch józefowskich parafiach: MB Częstochowskiej i św. Jan Chrzciciela, organizuje zajęcia świetlicowe, letnie i zimowe półkolonie, a także uczestniczy w finansowaniu dożywiania dzieci z józefowskich szkół i nabywaniu podręczników szkolnych dla najuboższych uczniów.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w określone dni tygodnia i są to zajęcia plastyczne, dydaktyczno – kulturalne, komputerowe, różne gry i zabawy a także wycieczki autokarowe, konkursy i korzystanie z basenu.
Do świetlic przychodzą dzieci z różnych środowisk i w różnym wieku. Najmłodsze chodzą do zerówki, najstarsze do młodszych klas liceum. Młodzież korzystająca z zajęć świetlicowych to często dzieci pozostawione same sobie, a także trudna młodzież. Młodzi mają czasem problemy z przystosowaniem się do życia. W świetlicach uczą się rozwiązywać problemy, jakie niesie codzienność. Nie wszyscy młodzi ludzie mają w swoich domach wzorzec prawidłowych postaw etyczno – moralnych, które są niezbędne do ich rozwoju i społecznego funkcjonowania.

Obie placówki zapewniają fachową opiekę pedagogiczną oraz posiłek. W okresie wakacji dodatkową atrakcją są wolontariusze, którzy przyjeżdżają do Józefowa z różnych części świata. Pomagają w opiece nad dziećmi, organizują zajęcia pozwalające poznawać kultury różnych narodów.