Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Ministranci

Opiekunem Służby Liturgicznej Ołtarza jest
ks. Paweł Sołowiej.

Spotkania formacyjne odbywają się w soboty o godz. 10:00.

Ministrant:
„Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.