Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Kościelna Służba Porządkowa „TOTUS TUUS”

Nasza grupa KSP utworzyła się w 1985 roku, włączając się do całodobowych dyżurów w żoliborskim Sanktuarium w lutym. Nie była to jeszcze grupa parafialna. W zdecydowanej większości stanowili ją pracownicy falenickiego zakładu pracy Mera Pnefal, a wśród nich również parafianie józefowscy. Na dowódcę powołano Janusza Borkowicza. Pełniliśmy (i pełnimy) dyżury raz w miesiącu. Stan osobowy, liczący początkowo 47 osób, z roku na rok stawał się coraz mniejszy.

POCZĄTEK ISTNIENIA PARAFIALNEJ GRUPY KOŚCIELNEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ przy PARAFII pod wezwaniem MATKI BOŻEJ CZESTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE
Na wstępie chciałbym przedstawić krótki rys historyczny KSP
Początki tworzenia się służby porządkowej przy parafii św. Stanisława Kostki sięgają roku 1980. W sierpniu, po strajku w hucie „Warszawa” nawiązują się silne kontakty tamtejszej „Solidarności” z duszpasterstwem parafii żoliborskiej i ks. Jerzym Popiełuszką.
Po wprowadzeniu stanu wojennego proboszcz ks. Bogucki wraz z ks. Jerzym decydują się utworzyć grupę porządkową, aby podczas comiesięcznych mszy za Ojczyznę czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem wiernych. Grupę tworzyli solidarnościowcy z kilku dużych zakładów pracy, dominowała Huta. Gdy wzrosło zagrożenie, część grupy samorzutnie czuwała przy ks. Jerzym przez całą dobę (w nocy w jego mieszkaniu). Na czas wizyty Ojca Świętego w czerwcu 1983 r. grupę licząca już około dwustu osób włączono do formacji Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej (msza święta na stadionie 17.VI).
Formalne utworzenie Kościelnej Służby Porządkowej w parafii św. Stanisława Kostki nastąpiło po śmierci ks. Jerzego i zakończeniu uroczystości pogrzebowych. Koniecznym stało się całodobowe czuwanie przy grobie ks. Jerzego, w kościele i w całym jego otoczeniu. Został opracowany regulamin, ustalający zależność miejscowej służby od Prałata ks. Boguckiego i wyznaczonego przez niego dowódcę. Nastąpił wówczas bardzo dynamiczny wzrost liczby osób udzielających się w dyżurach, z różnych parafii, zakładów pracy, środowisk itp. Spowodowało to powołanie w roku 1985 przez ks. Boguckiego kilkuosobowej tzw. Rady Kościelnej Służby Porządkowej, która istnieje dotychczas i organizuje prace całej służby. Teraz w ścisłej współpracy z proboszczem ks. Malackim.
Nasza grupa KSP utworzyła się w 1985 roku, włączając się do całodobowych dyżurów w żoliborskim Sanktuarium w lutym. Nie była to jeszcze grupa parafialna. W zdecydowanej większości stanowili ją pracownicy falenickiego zakładu pracy Mera Pnefal, a wśród nich również parafianie józefowscy. Na dowódcę powołano Janusza Borkowicza. Pełniliśmy (i pełnimy) dyżury raz w miesiącu. Stan osobowy, liczący początkowo 47 osób, z roku na rok stawał się coraz mniejszy.. Stopniowo odchodzili z grupy głównie członkowie z Mery, przełomowym był tu rok 1989. W tym też czasie znacznie zwiększył się udział osobowy parafian z Józefowa, lub osób z parafią związanych (np byłych mieszkańców), przez co staliśmy się grupą parafialną. Obecnie jest nas w sumie 16 osób. Każdego siódmego dnia miesiąca dyżurujemy przy grobie Księdza Męczennika, już nie całodobowo ale przez 16 godzin. bez względu na mróz, deszcz czy upał. Nasze dyżury to nie tylko czuwanie ale i pomoc w obsłudze pielgrzymek, pracach porządkowych itp.
I tak mniej więcej od 1987r. zaistnieliśmy jako Kościelna Służba Porządkowa w naszej parafii. Początkowo nasza grupa liczyła 13 osób, obecnie stan osobowy naszej grupy to 8 osób.
W parafii posługujemy przy takich uroczystościach jak: droga krzyżowa po ulicach naszego miasta, święcenie pojazdów, dbamy o porządek na uroczystych mszach św. (pierwsza komunia święta ,Boże Ciało, przy adoracji Krzyża w Wielki Piątek),itp.
Jesteśmy w stałym kontakcie z ks. Proboszczem i stale gotowi do służby na rzecz naszej parafii.
Poniżej wymieniam te osoby, które uczestniczyły w naszej grupie KSP obecnie nie ma ich z różnych przyczyn zdrowotnych lub odeszli do domu Ojca
Zmarli: Bolek Piotr, Kuźnicki Henryk, Piłka Karol, Stanisławski Jerzy, Chojecki Henryk, Chojecki Andrzej (obaj z Falenicy).
Kilka osób trwale choruje i nie może brać udziału w służbie: Ciechowski Lucjan, Czajka Czesław, Cierpikowski Hieronim, Krzemiński Marian.
Dowódca KSP
Sławomir Kaczorek