Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Kółka Żywego Różańca

W naszej parafii jest 5 Kół Żywego Różańca. Tworzą one „Armię” 100 osób codziennie modlących się na różańcu. Patronami Róż są: Św. Faustyna, Św. Kinga, Św. Tereska od Dzieciątka Jezus, Św. Weronika. 

Opiekunem jest Ks. Proboszcz Kazimierz Gniedziejko.

W naszej parafii jest 5 Kół Żywego Różańca. Tworzą one „Armię” 100 osób codziennie modlących się na różańcu. Patronami Róż są:

  • Św. Faustyna
  • Św. Kinga
  • Św. Tereska od Dzieciątka Jezus
  • Św. Weronika

W najbliższym czasie napiszemy o nich więcej.

Ukochany Różaniec

Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołączy się cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II „Lumen Gentium”, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem, na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego, przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, składające się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

(J.P. II , Podczas „Anioł Pański”, Rzym, 29 października 1978 r.)

opracow. Ks. Proboszcz