Powrót do Grupy i Wspólnoty działające przy naszej parafii.

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siła i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siła i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.  Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Copyright A.A . Grapevine, Inc. (przedrukowane za zgodą)

Grupa AA w Józefowie spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. W każdy trzeci poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania otwarte, w których może uczestniczyć każdy, kto zainteresowany jest problemem alkoholizmu.
Punkt Informacyjno – Kontaktowy w Warszawie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00.
Telefon: (022) 616 05 68