Powrót do Nasi Duszpasterze

Ks. Paweł Sołowiej – wikariusz

Urodzony: 28 października 1971 roku.
Imieniny: 29 czerwca.

Wyświęcony na kapłana 25 maja 1996 przez J. E. Ks. Bp. Kazimierza Romaniuka.
Wikariusz: od 27 sierpnia 2014 roku MB Częstochowskiej w Józefowie.