Okazja ufundowania Organów do naszego kościoła – przesłanie proboszcza.

Drodzy parafianie i przyjaciele parafii.

na 100 -lecie naszej parafii podejmujemy fundację organów do naszego kościoła.

W kronice naszej parafii znajdujemy zapis: „W 1925 r. mimo ciężkiego kryzysu gospodarczego, kupiono do kościoła ambonę, ogrodzono płotem cmentarz kościelny, powiększono chór dla nowych organów, które ofiarował p. Michał Najemski, miejscowy rzeźnik. Wygrał on na loterii państwowej 15 000 zł i za 5 500 zł kupił ośmiogłosowe organy w firmie Kamińskich na Grochowie”.

Organy nasze niedługo będą miały 100 lat. Mają swoją wartość nie tylko historyczną; mają piękne brzmienie, jednak są za ciche dla naszego kościoła. Są usytuowane na chórze w starym kościele i dźwięk ich jednak nie przechodzi w sposób naturalny do nowej części kościoła. Istnieje potrzeba ufundowania nowych organów, przy zachowaniu dotychczasowych zabytkowych.

Otóż zaistniała okazja zakupu wysokiej klasy czternastogłosowych organów z zagranicy, gdzie kościoły są likwidowane, a wyposażenie jest sprzedawane po cenach wielokrotnie niższych niż rynkowe. Organy te wraz z transportem i złożeniem (uruchomieniem) w naszym kościele kosztują 150 000 zł.

Niestety okazja ta trafiła się w momencie, gdy musimy jeszcze wypłacić w ratach zaległe wynagrodzenie za szeroki front robót remontowych przy kościele w ostatnich dwóch latach: malowanie kościoła, nowe ciepłe okna, nowy ocieplony dach i pokrycie, odnowione – czasami na nowo kładzione tynki, wentylacja z rekuperacją i jednostką chłodzącą, odwodnienia i wiele innych prac. Dach starego kościoła będziemy wymieniać w przyszłym roku.

Jako proboszcz – zarządca parafii uspakajam, że tak jak było dotychczas, damy sobie radę z oddłużeniem parafii. Ale organy nie chcą czekać. Musimy podjąć szybką decyzję co do zakupu.

 Będzie to wspaniały dar serca i wpisanie się złotymi zgłoskami w historię 100 lat parafii. Kiedy staną i zagrają organy, które dodatkowo mają 3 głosy językowe, wszyscy docenią wielkość daru. Bardzo na to liczę.

F u n d a c j a     o r g a n ó w

Sposób realizacji – wpłaty na konto parafii z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego – Fundacja organów”. W ten sposób wpłacający automatycznie ma już potwierdzenie z banku swojej wpłaty na ten cel.

  1. Ponadto każda wpłata powyżej 100 zł zostanie potwierdzona wypisanym podziękowaniem. Jeśli adres ofiarodawcy jest inny niż na wpłacie bankowej, proszę o przesłanie adresu mailem do: proboszcz@parafiajozefow.pl .
  2. Koszt organów – 150 000 zł.

 

Konto bankowe parafii:

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

05-420 Józefów, ul. Ks. Piotra Skargi 24

Numer rachunku PKO BP:

87 1020 1127 0000 1402 0212 0020

 Wasz proboszcz ks. Kazimierz