Ogłoszenia duszpasterskie 7.07.2013 r. – 14 niedziela zwykła

  • Trwa w naszej parafii Nawiedzenie Matki Bożej Loretańskiej. Wczoraj odbyła się Stacja Dekanalna. Dziękujemy wszystkim za udział w tej uroczystości.
  • Dzisiaj możemy cieszyć się obecnością Maryi przez cały dzień (na wszystkich Mszach św.). W tym naszym spotkaniu z Maryją pomaga o. Romuald Kszuk z Instytutu Ojców Szensztackich (z józefowskiej Góry Syjon). Zapraszamy dodatkowo do kościoła na godz. 15.00 na Godzinę Miłosierdzia i Adorację Najśw. Sakramentu do godz. 18.00. Po Mszy św. o godz. 20.00 czyli ok. 21.00 procesja różańcowa wokół kościoła z Figurą MB Loretańskiej.
  • Jutro Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. Po Mszy o 8.30 nastąpi procesyjne przejście z Figurą do domu Sióstr Albertynek przy ul. 3 Maja i o godz. 17.00 procesyjny powrót, a podczas Mszy św. o godz. 18.00 pożegnamy Matkę Bożą, która zostanie przewieziona do innych parafii dekanatu, począwszy od Błot, a skończywszy na Michalinie. Ogólny program Nawiedzenia w naszym dekanacie jest na stronie internetowej parafii.
  • Po blisko rocznej praktyce wraca do seminarium ks. Daniel Filipowicz. Zostały mu jeszcze 2 lata przygotowania do święceń kapłańskich. Mamy nadzieję, że często będzie u nas gościł, ale już nie jak obecnie „dzień po dniu”. Żegnamy więc go dzisiaj polecając jego drogę do kapłaństwa Bogu i opiece Matki Bożej. Dziękujemy za posługę wśród nas i mamy nadzieję, że doświadczenie wspólnoty kapłańskiej i parafialnej będzie owocowało w przyszłej posłudze duszpasterskiej.
  • Na stolikach przy wyjściu z kościoła są kartki, na których można napisać swoje postanowienia, podziękowania i modlitw, które wrzucamy do stągwi. Warto też wziąć przygotowaną przez o. Romualda broszurkę o wierze.
  • W najbliższą sobotę, 13 lipca, zapraszamy na Mszę św. wieczorną o godz. 1800, a po niej Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja.
  • Przypominamy, że podczas wakacji w dni powszednie nie ma Mszy św. o godz. 630 oraz w niedzielę o godz. 1300.
  • W sklepiku najnowsza encyklika papieża Franciszka Lumen Fidei (Światło Wiary).