Ogłoszenia duszpasterskie 29.12.2019 r. – Niedziela św. Rodziny

  • Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.
  • Dzisiaj Niedziela Chleba. Przy wyjściu z kościoła można wziąć ze sobą chleb oraz złożyć dobrowolną ofiarę na pomoc dla potrzebujących mieszkańców Jóżefowa.
  • Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.
  • We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali po Mszy św. o godz. 1800, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
  • W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę.

  • W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. Spowiedź rano podczas Mszy św. i po południu od godz. 1630. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Nabożeństwo Pierwszej Soboty o godz. 1700 – zapraszamy. Na godz. 1640 zapraszamy na spotkanie kół Żywego Różańca.
  • Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza dzieci na coroczne spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się w sobotę 4 stycznia 2020 roku o godzinie 1600 w dolnym kościele.
  • Od nowego roku zmienił się nieco układ codziennych Mszy św. Z racji bardzo niskiej frekwencji nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Tak więc w dni powszednie Msze św. są odprawiane o 6.30, 8.30 i 18.00.
  • W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Początek wizyty: pon.-pt. od g. 1600, w soboty od g. 1000. Oto program wizyty w najbliższym czasie:

02.01. Czwartek (5) Ogrodowa (4) z blokami,  Rozkoszna, Iglasta (1)

03.01.  Piątek (3)      Wiosenna, Wesoła, Staszica z blokiem, Błękitna bez bloków (2), Orla (1),

04.01. Sobota  (4)     Botaniczna, Wodna, Skośna, Skrajna, Zaciszna, Boczna, Walentego, Rodziewiczówny, Orzeszkowej, Dziekońska, Noakowskiego, Małkowskiego, Budziszewskiej, Łąkowa, Drogowców, Aleja Przyszłości, Telimeny, Muzyczna (2)), Jarosławska, Parkingowa (2),

07.01.  Wtorek (5)     Leśna z blokami (4), Krótka (1)

08.01.  Środa (5)        Piaskowa bez bloków (4), Wspólna (1),

09.01.  Czwartek (5) Puszkina do cmentarza, Samorządowa (2), Zielona z blokami (3),

10.01.  Piątek (4)       Pawia, Łabędzia (1), Gołębia i Bogatki (1), Kormoranów (1) Ejsmonda, Przybosia, Sowińskiego,

                                          Ordona (1)

11.01.  Sobota  (5)     Kardynała Wyszyńskiego, Prusa (4),  Ekologiczna  (1)