Ogłoszenia duszpasterskie 28.10.2012 r. – 30 Niedziela zwykła

Dzisiaj można oddać krew w Stacji Caritas przy naszej parafii w godz. 900-1300. Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy, ukończył 18 lat i nie przekroczył wieku 60 lat oraz w danej chwili nie ma przeciwwskazań, o czym decyduje lekarz.

Gościmy dzisiaj relikwie bł. Jana Pawła II. Po Mszach św. modlitwa i możliwość ucałowania relikwii tego wielkiego Papieża.

Katecheza dla rodziców i dzieci kl. III dziś po Mszy św. o godz. 1130 w sali na plebanii.

W czwartek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w niedziele 700, 830, 1000, 1130, 1300 (na cmentarzu!), 1800 i 2000. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. O godz. 1300  Msza św. na cmentarzu i po niej procesja żałobna po cmentarzu. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy na naszych zmarłych.

W piątek, 2 listopada, Wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny). Msze św. o godz. 630, 700, 830,1700 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1800 procesja żałobna wokół kościoła i wypominki za zmarłych. Na procesję przynosimy świece lub znicze.

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych. Dokładne wyjaśnienie w biuletynie.

W zakrystii lub kancelarii można zapisać wypominki za zmarłych. Przy wyjściu z kościoła leżą kartki, zachęcamy, by zapisywać wypominki w kościele lub w kancelarii. Zachęcamy, by zapisywać wypominki w kościele lub w kancelarii – na cmentarzu nie ma takich warunków i łatwiej o pomyłki.

W kartotece naszego cmentarza brak jest informacji o opiekunach wielu grobów oraz o dacie wnoszonych opłat. Zobowiązujemy opiekunów tych grobów do niezwłocznego zgłoszenia się do kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą (jeśli zachowały się) potwierdzenia wniesionych opłat. Kartki z taką informacją pojawiły się na tych grobach i należy je potraktować jako ostatnie wezwanie.

2 listopada przypada I piątek miesiąca spowiedź, popołudniowa od godz. 16.30.

W I sobotę miesiąca, 3 listopada, Msza o Niep. Sercu NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00.

Za tydzień I niedziela miesiąca:
– będziemy gościć w naszej parafii Ks. Stanisława Kanię. Będzie głosił słowo Boże i zbierał ofiary do puszki na budowę kościoła w Rajszewie.
– adoracja Najśw. Sakramentu i spotkanie Kół Żywego Różańca, po Mszy św. o godz. 1300;
– katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dzieci, o godz. 1700 w salce na plebani.

Również za tydzień, spotkanie Koła Różańcowego dzieci, po Mszy św. o godz.1000.

4 listopada: Film, teatru telewizji „Śmierć Rotmistrza Pileckiego„; po filmie spotkanie z córką rotmistrza Pileckiego p. Zofią Pilecką-Optułowicz, w salce na plebanii. Więcej informacji na stronie internetowej i plakatach.

Działa nasz parafialny kiosk. Warto zatrzymać się i sprawdzić, co jest tam ciekawego?

Harcerze ze Szczepu ZHP Józefów w organizują na naszym cmentarzu akcję oznaczania biało-czerwoną wstążką grobów, w których leżą osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny. Bliskich takich osób prosimy o kontakt. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

W dniach 31 października – 2 listopada 2012 r. przed naszym cmentarzem będzie kwesta prowadzona przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Środki będą przeznaczone na Hospicja.

Prasa jak zwykle na stoliku za ławkami, ale również przed kościołem rozprowadzają ministranci. W dzisiejszym numerze Idziemy warto przeczytać m.in.:
NADZIEJA POZA GRÓB – ks. D. Kowalczyk SJ,
KONSERWATYWNY ZNACZY NOWOCZESNY – wywiad z Barbarą Fedyszak-Radziejowską,
PRASKI PAWIAK – E. Steczkowska i wiele innych artykułów.