Ogłoszenia duszpasterskie 27.10.2019 r. – 30 Niedziela Zwykła

 • Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.
 • Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.
 • Dzisiaj Domowy Kościół zaprasza wszystkie dzieci do udziału w Balu Wszystkich Świętych, który rozpocznie się o godzinie 15.00 w Domu Świętego Józefa. 
 • W zakrystii lub kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Również przy wyjściu z kościoła leżą kartki, które można wziąć ze sobą i wypełnić w domu, a potem przekazać do zakrystii lub kancelarii.
 • W najbliższy piątek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w ludziach wszystkich czasów, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msze św. w tym dniu jak w niedziele 7.00, 8.30, 9.30 (dolny kościół), 10.00, 11.30, 13.00 (na cmentarzu!), 18.00 i 20.00. W tym dniu o godz. 13.00 Mszę św. za zmarłych będzie sprawował na cmentarzu ks. prof. Marek Starowieyski, w koncelebrze trzech proboszczów józefowskich parafii. Po niej procesja żałobna połączona z błogosławieństwem grobów naszych bliskich. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych, tym bardziej, że właśnie 100 lat temu, 1 listopada 1919 roku, wszedł w życie dekret erygujący parafię w Józefowie. Jest to szczególny dzień wielkiego Jubileuszu 100 – lecia parafii oraz modlitwy za naszych zmarłych, których doczesne szczątki na przestrzeni ostatnich 100 lat złożyliśmy na józefowskim cmentarzu.
 • Jest to I piątek miesiąca – spowiadamy w kościele podczas wszystkich Mszy św. Z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne.
 • Natomiast w sobotę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny). Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. Po zbiorowej Mszy św. o godz. 18.00, procesja żałobna wokół kościoła i wypominki za zmarłych. Na procesję przynosimy świece lub znicze. Pragniemy przypomnieć, że nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko w stawianiu zniczy i kwiatów na grobach. Chrześcijanin przede wszystkim modli się za zmarłych, ofiaruje w ich intencjach Msze Święte i odpusty.
 • W niedzielę za tydzień Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej będą głosić słowo Boże i rozprowadzają kalendarze misyjne.
 • Za tydzień (3 listopada) I Niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.30 w Domu Józefa spotkanie dla rodziców przed chrztem dzieci. Spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie się po Mszy św. o godz. 13.00 w niedzielę 10 listopada.
 • W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.
 • Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
 • Dzisiaj niedziela chleba. Przy chlebie można złożyć dobrowolną ofiarę, obecnie często przeznaczaną na opał dla potrzebujących.
 • Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie organizuje dzisiaj (jak co roku) przed naszym kościołem kiermasz zniczy. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na zakup obiadów dla potrzebujących dzieci z józefowskich szkół. Serdecznie zapraszamy.
 • Wspólnota Kobiet „Betania” rozpoczęła nowy roku formacyjny i zaprasza na spotkania kobiety w każdym wieku i każdego stanu, które pragną bliskiej relacji z Jezusem. W drugi i czwarty czwartek miesiąca o godzinie 19.30 w klasztorze sióstr Dominikanek na ulicy Piaskowej 48 w Józefowie „Betania” spotyka się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. Zapraszamy wszystkie kobiety.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.