Ogłoszenia duszpasterskie 25 i 26.12.2021 r. – Ur. Narodzenia Pańskim

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

  • Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres Narodzenia Pańskiego, który potrwa do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego.
  • 26 grudnia, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.
  • Ofiary w tym dniu składane na tace są przeznaczone na budowę kościołów w naszej diecezji.
  • 27 grudnia obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty, a we wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.
  • W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 18.:00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
  • Wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w piątek, 31 grudnia 2021 roku będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej, nasz biskup udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia.
  • W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.
  • Duszpasterskie odwiedziny kolędowe (na indywidualne zaproszenia) planujemy zrealizować w styczniu. Najwygodniej wypełnić zaproszenie na naszej stronie internetowej i kliknąć napis: ”wyślij”. Ale również za ławkami są długopisy i formularze z zaproszeniem. Można je wypełnić i wrzucić do skrzynki obok stolika prasy albo przekazać w zakrystii lub w kancelarii. Prosimy o przekazanie zaproszeń jak najszybciej, byśmy 2 stycznia mogli, stosownie do ilości zaproszeń  ogłosić program wizyty duszpasterskiej.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 27 grudnia – Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;

– wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela.