OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 lutego 2023 r. – Środa Popielcowa

  • Dziś rozpoczynamy w Kościele okres Wielkiego Postu. To szczególny czas nawrócenia i pokuty, podejmowania postanowień, aby przybliżać się do Boga. Zewnętrznym znakiem wejścia w postawę uniżenia przed Panem jest posypanie głów popiołem. Ten starożytny gest wyraża naszą przemijalność oraz wejście na drogę pokuty i nawrócenia. Kapłan posypując nasze głowy, wypowiada słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Niech za tym zewnętrznym obrzędem idzie także nawrócenie naszego serca oraz chęć pracy nad sobą i własnymi słabościami. Msze Święte dzisiaj w naszym kościele o godz.: 6:30, 8:30, 11:00, 17:00, 18:00 i 20:00. Ofiary na tacę w Środę Popielcową są przeznaczona na cele charytatywne Kościoła.
  • Dziś także rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Podejmijmy odważną współpracę z Boża łaską, aby powstawać z własnych upadków i coraz bardziej wchodzić w komunię z Panem.
  • Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne: Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 17:00 i 19:00 oraz w Gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym i procesją wewnątrz kościoła, odprawianych w każdą niedzielę o godz. 17:00. Rozważając tajemnicę męki i śmierci Chrystusa, podejmujmy trudy i cierpienia dnia codziennego, łącząc je z krzyżem Zbawiciela.
  • Trwamy w 56. Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu. Módlmy się o dar wolności od nałogu dla wszystkich dotkniętych chorobą alkoholizmu. Zachęcamy także do podjęcia abstynencji w intencji wszystkich zmagających się z problemem alkoholowym.
  • Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej czy gorzkich żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.