Ogłoszenia duszpasterskie 21.03.2021 r. – 5 Niedziela W. Postu

 • Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
 • Jeszcze dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną, natomiast w piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 i 19.00. Serdecznie zapraszamy.
 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się piękną modlitwą śpiewaną Akatystem ku czci św. Józefa. Serdecznie zapraszamy.
 • W najbliższy wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w 100 r. ur. ks. Franciszka Blachnickiego z prośbą o jego rychłą beatyfikację. Zapraszamy zwłaszcza członków i wychowanków Ruchu Światło – Życie. 
 • W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcamy, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne.

 • W miniony piątek uroczyście rozpoczęliśmy obchody – przeżywanie Roku Rodziny „Amoris laetitia”. Niech ten najbliższy rok będzie dla nas okazją do częstszej modlitwy za rodziny, aby dobrze realizowały swoje powołanie oraz do refleksji nad miejscem rodziny w społeczeństwie i Kościele. 
 • Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można wesprzeć ofiarą do puszki Parafialny Zespół Caritas, który obejmuje swoją opieką parafian, będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Wciąż jeszcze brakuje funduszy na świąteczne paczki dla potrzebujących, więc przed kościołem można będzie zaopatrzyć się w prostą palmę składając dobrowolną ofiarę na ten szczytny cel.
 • Teatr GROT – Kinga i Arkadiusz Głogowscy, zapraszają na Koncert Wielkopostny, który odbędzie się w naszym kościele za tydzień, w Niedzielę Palmową (28.03.2021r.) o godz. 19:00. Usłyszymy XVIII-wieczny utwór opisujący boleści Matki Bożej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Stabat Mater  B. Pergolesiego, wykonają soliści : Maria Romejko – Duch – sopran, Kinga Teresa Głogowska – alt, oraz Zespół Kameralny Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wołominie, pod batutą Dyrektor szkoły – Agnieszki Maślanki. Szeregi zespołu zasili grający na wiolonczeli Bolesław Błaszczyk (Grupa MoCarta). Całość opatrzy słowem literackim Arkadiusz Głogowski
 • Składamy podziękowanie dla firmy ZAKOR pp. Zaczków za wykonanie podstawy pod figurę św. Józefa, która znalazła miejsce w prezbiterium naszego kościoła.
 • Również dziękujemy władzom samorządowym naszego miasta za przekazane na parafię maseczki ochronne. Przy tej okazji przypominamy, że w zakrystii lub w kancelarii zawsze można otrzymać maseczkę za darmo.