Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 r. – Święto Bożego Miłosierdzia

 • Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 • Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
 • Uroczyste nabożeństwo na zakończenie nowenny do Bożego Miłosierdzia, którą rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, odbędzie się w naszym kościele dzisiaj o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do udziału przez łącza internetowe, również te osoby, które nie brały udziały w nowennie.
 • Nowenną do Miłosierdzia Bożego kończymy codzienne adoracje Najśw. Sakramentu o godz. 20.30. Zachęcamy do udziału w adoracjach w poniedziałki, wtorki i środy po Mszy św. o godz. 8.30 oraz w środy po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00.

 • Dzisiaj przypada 77. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, o którym Jan Paweł II mówił, że był to „rozpaczliwy krzyk o prawo do życia, o wolność, o ocalenie godności człowieka”. Pamiętajmy o Ofiarach Powstania w naszych modlitwach.
 • W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary. Świąteczny porządek Mszy Świętych w naszym kościele.
 • W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 • Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.
 • Jutro wchodzą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 Nasz górny kościół ma powierzchnię 722,5 m2 to znaczy, że może w nim przebywać jednocześnie nie więcej niż 48 -miu wiernych, zaś dolny kościół ma powierzchnię 444,3 m2 to znaczy, że może w nim przebywać jednocześnie nie więcej niż 29 –ciu wiernych. Pamiętajmy też o obowiązku zasłaniania ust i nosa, a także o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m. Msze św. są odprawiane wg. godzin i intencji zapisanych w Książce intencji mszalnych. Spowiedź podczas każdej Mszy św.
 • Papież Franciszek już teraz przestrzegł przed ograniczaniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, co – jak podkreślił – może się przerodzić w swoistą wiarę „wirtualną”, bez rzeczywistego udziału w sakramentach.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.
 • 25 IV – św. Marek Ewangelista (†98-117), według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.