Ogłoszenia duszpasterskie 16.07.2017 r. – 15 Niedziela Zwykła

  • Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
  • Dzisiaj podczas wszystkich Mszy św. jest z nami nasza parafianka p. Hanna Gołaszewska, która przez ostatni rok przygotowywała się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i od końca lipca podejmie posługę w charakterze misjonarki w Boliwii. Po Mszach św. będzie okazja wesparcia tej misji również ofiarą do puszki. Pani Hanna będzie pracować w internacie i świetlicy, wśród dzieci i młodzieży z rodzin trudnych, więc nasze wsparcie materialne, nie tylko modlitewne, bardzo się przyda.
  • W środę 19-ty dzień miesiąca, więc po Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Msza św. oraz modlitwy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i możliwością ucałowania relikwii.
  • Za tydzień Niedziela Chleba.
  • W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

 

 

W tym tygodniu patronują nam:

  • 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 – ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);
  • 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe).