Ogłoszenia duszpasterskie 16.02.2020 r. – 6 Niedziela Zwykła

  • Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  • Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
  • Gościmy dzisiaj w naszej parafii o. Kazimierza Morawskiego – Karmelitę z Białorusi, z sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej z Gudogaju. Opowie nam o duszpasterstwie na grodzieńszczyźnie i będzie zbierał do puszki ofiary na potrzeby tamtego sanktuarium.
  • Dzisiaj kolejne spotkanie dla dorosłych przygotowujących się do Bierzmowania. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 19.00 w Domu św. Józefa. Jest to ostatnia możliwość dołączenia się do tej grupy. Bierzmowanie przewidujemy w 19 marca.

  • W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  • W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
  • Za tydzień Niedziela Chleba.
  • Również w drugim tygodniu ferii Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zaprasza dzieci w wieku szkolnym (od lat 6) na zajęcia organizowane w świetlicy działającej przy naszej parafii. Ciekawe zajęcia różnego typu będą się odbywały pod opieką kadry pedagogicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Dzieci otrzymają także drugie śniadanie, owoce, napoje. Planowane są wyjazdy do kina i Sali Zabaw. Serdecznie zapraszamy chętnych.

Parafia nasza organizuje grupę na Pielgrzymkę samolotową do Gruzji w dniach 28 maja do 05 czerwca tego roku. Ciekawy program zwiedzania tego pięknego kraju i najstarszych śladów naszej wiary można wziąć ze stolika prasy. Koszt: 3660 zł + 100 Euro, organizator: Biuro turystyczne Hermes z Warszawy. Zapisy i bliższe informacje w zakrystii lub w kancelarii.