Ogłoszenia duszpasterskie 15.03.2020 r. – 3 Niedziela Wielkiego Postu

  • Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biskup Warszawsko-Praski wydał dekret na podstawie którego zawiesza w parafiach wszelkie formy rekolekcji oraz wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe i inne). Nie odbędzie również Bierzmowania zaplanowanego na 19 marca.
  • W naszym kościele będą odprawiane wszystkie Msze św. zapisane w Książce intencji mszalnych, ale z udziałem tylko osób zamawiających intencje (maksymalnie 50 osób – wejście przez zakrystię. Oczywiście podczas każdej Mszy św. będzie możliwość spowiedzi. Nie będzie jedynie Mszy św. dodatkowo zapisanych na czas rekolekcji czyli w poniedziałek, wtorek i w środę intencja z godz. 11.00 zostanie odprawiona o godz. 8.30, intencja z godz. 20.00 zostanie odprawiona o godz. 18.00.
  • Przez cały dzień będzie otwarta świątynia, aby każdy mógł indywidualnie nawiedzić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pomodlić się.
  • Również codziennie o godz. 20.30 będziemy łączyć się duchowo z wszystkimi wiernymi, odmawiając w kościele przed Najświętszym Sakramentem (bez udziału świeckich) Różaniec „w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”.
  • W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Jest patronem Kościoła św., rodzin i naszego miasta. Jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Trwa Nowenna przed Uroczystością św. Józefa. Jest ona połączona z codzienną Mszą św. o godz. 18.00.
  • Przy tej okazji przypominamy, że wszystkie Msze św., nabożeństwa, śluby i pogrzeby, które odbywają się w naszym kościele, są transmitowane przez naszą parafialną stronę internetową i można w nich uczestniczyć (modlić się z nami) pozostając w domu. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub odległość (w przypadku pogrzebu) nie mogą przybyć do kościoła. W niedzielę 15.03. przy wielu jednocześnie zalogowanych osobach pojawiły się przerwy w transmisji (staramy się temu zaradzić).

Oto adresy internetowe kamery on-line:  http://www.parafiajozefow.pl/kamera-html5/ lub http://www.parafiajozefow.pl/kamera/

  • Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu.