Ogłoszenia duszpasterskie 14.07.2019 r. – 15 Niedziela Zwykła

  • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
  • Gościmy dzisiaj w naszej parafii siostrę Hieronimę Kornacką – Albertynkę ze Lwowa. Na prośbę tamtego ordynariusza abpa Mieczysława Mokrzyckiego siostry podejmują dzieło budowy przytuliska dla kobiet, będących w trudnej sytuacji życiowej. Teren już jest, ale potrzebne są fundusze na budowę. Posłuchamy o sytuacji katolików za naszą wschodnią granicę i będziemy mieli okazję do wsparcia, ofiarą do puszki, tego zbożnego dzieła.
  • W piątek przypada 19 dzień miesiąca, a więc Msza św. wieczorna i modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
  • W niedzielę za tydzień będziemy gościć ks. Justyna Ziembińskiego, a ofiary składane na tacę będą przeznaczone na budowę kościoła w Warszawie-Kobiałce.

  • Zbliża się wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Z tej racji w niedzielę za tydzień po Mszach św. można będzie złożyć przed kościołem ofiarę do puszki na fundusz Episkopatu Polski: „MIVA Polska”, z którego są organizowane środki transportu dla misjonarzy.
  • Przypominamy o organizowanej pielgrzymce rowerowej do Sanktuarium w Licheniu w dniach 27-30 sierpnia. Zapisy trwają do 15 lipca, wysokość składki będzie uzależniona od ilości osób. Szczegóły pielgrzymki zostaną omówione na spotkaniu, które odbędzie się 19 lipca (piątek) po wieczornej mszy o godzinie 18:00. Zapisy u ks. Mateusza.
  • Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,
  • 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.