Ogłoszenia duszpasterskie 07.07.2019 r. – 14 Niedziela Zwykła

  • Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.
  • W sobotę 13. dzień miesiąca, a więc po wieczornej Mszy św. Nabożeństwo Fatimskie i procesja.
  • W niedzielę za tydzień będziemy gościć siostrę Hieronimę Kornacką – Albertynkę ze Lwowa. Na prośbę tamtego biskupa siostry podejmują dzieło budowy przytuliska dla kobiet w potrzebie. Teren już jest, ale potrzebne są fundusze na budowę. Posłuchamy o sytuacji katolików za naszą wschodnią granicę i będziemy mieli okazję do wsparcia, ofiarą do puszki, tego zbożnego dzieła.
  • Przypominamy, że do 1 września włącznie zmienił się układ Mszy św. Nie ma codziennej Mszy św. o godz. 7.00, a w niedzielę o godz. 13.00. Kancelaria parafialna w tych miesiącach jest czynna codziennie rano zaś po południu czynna tylko we wtorki i czwartki.
  • Przypominamy o organizowanej pielgrzymce rowerowej do Sanktuarium w Licheniu w dniach 27-30 sierpnia. Zapisy trwają do 15 lipca, wysokość składki będzie uzależniona od ilości osób. Szczegóły pielgrzymki zostaną omówione na spotkaniu, które odbędzie się 19 lipca (piątek) po wieczornej mszy o godzinie 18:00. Zapisy u ks. Mateusza.
  • Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (od lat 6) do korzystania z organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie wakacji w świetlicy działającej przy naszej parafii od 26 czerwca do 9 sierpnia. Ciekawe zajęcia różnego typu odbywają się pod opieką kadry pedagogicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600. Dzieci otrzymają także drugie śniadanie, słodycze, napoje. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane przez wychowawczynie świetlicy.

 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,
  • 11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, patron Europy,
  • 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik,
  • 13 VII – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy.