Ogłoszenia duszpasterskie 01.12.2019 r. – I Niedziela Adwentu

  • Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
  • Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 6.30. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Roraty zaczynamy już jutro. Podobnie jak rok temu po Roratach od poniedziałku do piątku ks. Proboszcz zaprasza wszystkie dzieci do salki na plebanii na słodką bułkę i kakao.
  • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 700 pobłogosławiliśmy opłatki – to ważny znak więzi, jaka powinna być między Wieczerzą Wigilijną w naszych domach, a ołtarzem w kościele parafialnym. Od dzisiaj można otrzymać opłatek w zakrystii lub w kancelarii.
  • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano i po południu od g. 16.30.
  • W sobotę 7 grudnia Mszy św.; o godz.18.30, w Domu św. Józefa, odbędzie się ostatnia już konferencja przygotowująca do oddania się Jezusowi przez Maryję wg. św.  Ludwika de Montfort, które nastąpi  8 grudnia. Serdecznie zapraszamy.
  • W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Po mszy św. o godz. 1800 będziemy modlić się pięknym śpiewem Akatystu. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
  • Zespół Caritas przy naszej Parafii włącza się w Ogólnopolską akcję świąteczną TAK,POMAGAM!. W dniach 6 i 7 grudnia w sklepie Biedronka przy Nadwiślańskiej prowadzona będzie zbiórka żywności dla naszych podopiecznych. Potrzebne są osoby mogące w tym terminie pełnić dyżury w sklepie, aby koordynować zbieranie darów do koszy. Osoby chętne mogą wpisać się na listę w zakrystii.
  • W sklepiku można nabyć świece CARITAS z których dochód przekazywany jest na działalność diecezjalnej i parafialnej Caritas. Zapraszamy też po lampiony roratnie, kartki świąteczne, komplety kolędowe i kropidła. Są też kromki Słowa Bożego i Fiszki Bożych łask przygotowane przez Rodzinę Miriam Betlejem.
  • 4 i 5 grudnia Szkoła Strumienie będzie przeżywała Nawiedzenie figury św. Michała Arch. z Gargano. W Program (na plakatach) przewiduje m.in. całonocne czuwanie w szkolnej kaplicy. Zachęcamy do udziału.
  • 5 grudnia rozpoczniemy doroczną wizytę duszpasterską. Początek wizyty: pon.-pt. od g. 1600, w soboty od g. 1000. Program w coniedzielnych biuletynach, na stronie internetowej oraz w biuletynie przy opłatku. Kancelaria w miesiącach: grudzień i styczeń (ze względu na kolędę) będzie czynna od poniedziałku do soboty tylko przed południem w godz. 900-1045.

Oto program wizyty duszpasterskiej w najbliższym czasie (w nawiasie podano ilu księży):

05.12. Czwartek (3)    Urocza, Wewnętrzna i Klonowa (2), Pogodna (1)

06.12. Piątek (4)          Szkolna i Skorupki (1), Nowa (2), Kopernika (bez bloków)(1)

07.12. Sobota (5)          Wąska (bez bloków) 3 Maja (bez bloków) od Falenicy do Kopernika (4), Kościuszki (1)